Gå til hovedindhold

Grøn vækst

Nye grønne løsninger er afgørende for verdens fremtid

Greater Copenhagen skal være en internationalt førende metropolregion inden for grøn omstilling og grøn vækst.

Det grønne charter – Greater Copenhagen Green – udstikker den fælles politiske retning og gør det muligt for Greater Copenhagens 85 kommuner og 4 regioner i Sydsverige og Østdanmark at varetage fælles interesser, bidrage lokalt til den grønne omstilling og udnytte de kommende års grønne milliardinvesteringer til at øge vækst og jobskabelse.

 

4 temaområder

Greater Copenhagens arbejde med grøn omstilling og grøn vækst vil foregå inden for fire temaområder: 

Greater Copenhagen White Paper on Climate Adaptation

Greater Copenhagens hvidbog om klimatilpasning bringer for første gang en omfattende analyse af de fælles udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med behovet for klimatilpasning på tværs af Øresund.

omslag

Projekter

Læs om tidligere og nuværende projekter, som vi er engageret i.

Nye løsninger inden for Life Science vurderer reduktionspotentialet til at være over 800 millioner tons kuldioxid i 2030. Mulighederne inden for Life Science er mange og kan fx bidrage til en øget cirkularitet og udvikling af grønne brændstoffer, enzymer og fødevarer med reduceret kuldioxidudledning og klimapåvirkning.
Greater Copenhagen skal være stedet for digitale løsninger for meteorologiske data og udvikling af klimatilpasning. Dette vil bruges til at optimere offentlige investeringer i vand og miljø. Gennem Living Labs vil Greater Copenhagens medlemmer og interessenter kunne udvikle attraktive klimatilpasningsløsninger som både kan beskytte imod klimaforandringerne samt bruges fx til fritidsaktiviteter.
Det intelligente og fleksible energisystem er et væsentligt element i den grønne omstilling. Med et Greater Copenhagen Innovationshub for bæredygtig energiomstilling vil Greater Copenhagen være stedet, hvor offentlige institutioner, private virksomheder, universiteter og borgere går sammen om at modne og fremvise nye, datadrevne, intelligente og fleksible energiløsninger.
Green Charter (DK)
Green Charter (DK)
Download (13.05 MB)
Green charter
Green Charter (SE)
Download (13.33 MB)