Gå til hovedindhold

Sammen skaber vi vækst og udvikling

 

Greater Copenhagen er et dansk-svensk politisk samarbejde. Vi er 85 kommuner og fire regioner, der vil bygge en af verdens mest konkurrencedygtige storbyregioner.

Vi vil, at virksomheder har de bedste forhold for at investere, innovere og tiltrække arbejdskraft.  

Vi vil, at borgere skal have adgang til gode job og at de kan bevæge sig frit på tværs af grænserne. 

Vi vil, at universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder fra Korsør til Kristianstad har de bedste forhold for at samarbejde og sammen udvikle grønne løsninger, regionens byer og den fælles infrastruktur. Greater Copenhagen skal være et globalt center for bæredygtig vækst og grøn transport.

89 borgmestre og regionsrådsformænd fra Sverige og Danmark sætter retningen for Greater Copenhagen. Vi er drevet af ønsket om forandringer for vores storbyregion gennem tæt og forpligtende samarbejdet med regeringerne i Sverige og Danmark og med EU.

Nyheder

09 Mar 2023 09:39

En bedre udnyttelse af arealerne vil gøre Københavns Lufthavn grønnere og mere effektiv. Greater Copenhagen har indsendt et positivt svar i den offentlige høring om et nyt udvidelsesforslag.

Københavns Lufthavn skal udvikles, så den bliver grønnere og bevarer sin status som en effektiv og attraktiv lufthavn. Med henblik herpå skal lufthavnen bygges om, så udnyttelsen af aralet forbedres. 

Det fremgår af et forslag, som Københavns Lufthavn har fremlagt. 

23 Feb 2023 10:05

Velkommen til et event, hvor Greater Copenhagen præsenterer rapporten ”Betingelser for fremtidens vækst - en sammenligning af Greater Copenhagen med andre storbyregioner”. Derudover giver Danmarks Eksport- og Investeringsfonds chefanalytiker Ole Bruun Jensen og Almi Invests investment manager Helen Pettersson deres aktuelle vurdering af markedet for venturekapital og hvordan øko-systemet for startups og risikovillig kapital kan blive styrket på tværs af landene.

Tid: Fredag den 10. marts kl. 09.00-11.00

22 Feb 2023 11:16

M5-beslutning i København er et skridt nærmere Øresundsmetro.

Sidste efterår afholdt Københavns Kommune en offentlig høring forud for beslutningen om, hvilken linjeføring af den nye metro, M5, som kommunalpolitikerne skulle støtte. Greater Copenhagen indsendte et svar og gik ind for den mulighed, der kaldes den lilla linjeføring, eller M5 Øst. Den lilla rute er den, der bedst åbner mulighed for en fremtidig Øresundsmetro. Læs Greater Copenhagens svar her.

09 Feb 2023 14:57

Greater Copenhagen tiltrækker flere udenlandske investeringer end Stor-Stockholm og Oslo, men investeringerne stiger ikke så meget som i Berlin og Helsinki. Greater Copenhagen er bedst til at investere i forskning og udvikling, men halter bagefter, når det gælder om at tiltrække venturekapital. En ny analyse fra Greater Copenhagen sammenligner regionen med storbyer som Berlin, Helsinki, Stockholm, Oslo, Hamborg og Boston.

Twitter

Seneste Tweets fra @GreaterCph

Bestyrelsen

For at se hele bestyrelsen gå til bestyrelses-siden.

Carl Johan Sonesson
Ordförande i Greater Copenhagen
Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Lars Gaardhøj
Næstformand i Greater Copenhagen
Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Mikaela Waltersson
Vice ordförande i Greater Copenhagen
Regionstyrelsens ordförande, Region Halland

Mikael Smed
Næstformand i Greater Copenhagen
Formand, KKR Sjælland