Gå til hovedindhold
Nyhed

EU-projekt skal gøre det lettere for regionens tredjelandsstatsborgere at arbejde i Greater Copenhagen

man, 09/25/2023 - 12:36

Et nyt EU-støttet projekt skal give svar på, hvordan statsborgere, fra lande udenfor EU/EØS samt Schweiz, får bedre mulighed for at arbejde på tværs af landegrænser i Danmark og Sverige. Det er Region Hovedstaden og Region Skåne, som står bag projektet, der skal ende ud i anbefalinger til den danske og svenske regering. 

Greater Copenhagen regionen er vokset til et af de stærkeste områder for vækst og udvikling i Europa. Men en udfordring for den videre udvikling er situationen på det fælles arbejdsmarked. Regionen står over for en mangel på arbejdskraft og relevante færdigheder inden for eksempelvis den grønne omstilling og servicebranchen. 

Tredjelandsstatsborgere, dvs. borgere fra lande uden for EU/EØS samt Schweiz, udgør en stor del af befolkningen i Hovedstadsområdet (13,6 %) og Skåne (16,5 %), men forskellige juridiske og administrative regler forhindrer dem i at tage job på den anden side af Øresund. 

Samtidig har virksomhederne i regionen svært ved at rekruttere de nødvendige kompetencer. Det er derfor vigtigt at fjerne barrierer for tredjelandsstatsborgere, der er bosat i Sverige eller Danmark, hvis potentialet i integreret arbejdsmarked skal udnyttes fuldt ud. Det er der enighed om i Region Hovedstaden og Region Skåne, som begge er medlemmer af samarbejdsorganisationen Greater Copenhagen. 

Region Hovedstaden og Region Skåne har derfor søgt og fået midler fra EU til et projekt, der blandt andet skal se på, hvad der skal til for at tredjelandsstatsborgere bosat i Danmark og Sverige kan arbejde på tværs af landegrænser i Greater Copenhagen regionen. 

Projektet gennemføres inden for rammerne af Europa-Kommissionens instrument for teknisk bistand, som er et efterspørgselsdrevet instrument, der hjælper medlemsstaterne med at udforme og gennemføre strukturelle reformer. Formålet med dette projekt er at finde løsninger på udenlandske arbejdstageres mobilitet på tværs af grænsen ved at lade sig inspirere af, hvad der gøres andre steder i og uden for Europa. Det implementeres af OECD i samarbejde med Europa-Kommissionens Directorate General for Structural Reform Support (DG REFORM) til gavn for Greater Copenhagen-regionen.

Projektet løber over 18 måneder og vil ende ud i en række anbefalinger til den danske og svenske regering. Anbefalingerne vil også tjene som inspiration for andre europæiske grænseregioner. Projektet starter med et digitalt kick-off den 26. september.

"Det er meget glædeligt, at EU-kommissionen deler vores opfattelse af, at dette er et vigtigt problem at løse. Det er vigtigt både for de tredjelandsstatsborgere, der bor i Sydsverige, så de kan arbejde, hvor de vil, men også for virksomhederne i regionen, som vil kunne rekruttere de rette kompetencer uden besvær." 
Carl Johan Sonesson, Formand for regionsbestyrelsen, Region Skåne og Formand, Greater Copenhagen.

"Der er mangel på arbejdskraft i Region Hovedstaden. Derfor er der behov for at blive klogere på, hvordan vi nemmere kan rekruttere de rette kompetencer fra tredjelandsstatsborgere, der er bosat i Sverige. Jeg ser frem til at finde konkrete løsninger, som vi kan give videre til vores regeringer." 
Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden; Næstformand, Greater Copenhagen.

"Det er afgørende for Greater Copenhagens videre vækst og udvikling, at den eksisterende praksis for tredjelandsstatsborgere bliver grundigt undersøgt. Vi er meget glade for, at EU-kommissionen også anerkender dette og finansierer projektet. Projektet vil ikke kun have indflydelse på Greater Copenhagen, men på arbejdsmarkeder i hele Europa." 
Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

”OECD samler samfund, der tror på åbne, konkurrencedygtige, bæredygtige og gennemsigtige markedsøkonomier. Vi ser frem til at støtte dette projekt og er sikre på, at dets konklusioner vil tjene som inspiration for lande i EU. Vi er overbeviste om, at det vil bringe løsninger, der letter arbejdsmarkedsproblemer, som er fælles for hele EU."
Kristine Langenbucher, Head of Unit, Employment and Skills, 
OECD’s Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities.


Læs mere om projektet “Mobility and integrated labour market for third-country nationals in Greater Copenhagen” (europa.eu)

Læs mere om TSI-projekter