Gå til hovedindhold

Pressmeddelande: Skärpta gränskontroller förödande för Skåne

fre, 11/25/2022 - 09:05
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) uttrycker i en intervju i Sydsvenskan den 24 november behovet av skärpta gränskontroller mot Danmark. Ytterligare kontroller skulle skada arbetsmarknaden i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknadsregion med 4,5 miljoner invånare. Resan över till Sverige riskerar att förlängas med minst 20 minuter och cirka 320 000 danska arbetsplatser skulle därmed bli otillgängliga för svenska pendlare. Godstransporterna till Sverige skulle störas och förseningar fortplanta sig i hela det svenska järnvägsnätet.

När den dåvarande svenska regeringen i våras ville införa ID-kontroller på bussar, tåg och färjor protesterade Dansk Industri (DI), Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Greater Copenhagen kraftfullt. Protesterna ledde till att förslaget slopades. Nu vill den nya regeringen återigen på nytt införa ID-kontroller, fortsätta med gränskontrollerna och därutöver införa inre utlänningskontroll i gränsområden.

”Att återinföra transportöransvaret - det vill säga ID-kontroll på bussar, tåg och färjor över Öresund - är inte bara kostsamt och komplext att hantera för operatörerna, utan ödelägger allt det jag kämpat för sedan jag tillträdde 2018 när det gäller svensk-dansk arbetsmarknad. Vår vision är snarare att knyta oss tätare till Köpenhamn, till exempel med en Öresundsmetro. Där skulle ID-kontroller praktiskt aldrig kunna fungera”, säger Carl Johan Sonesson, Vice ordförande i Greater Copenhagen och Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

”Nya ID-kontroller och fortsatta gränskontroller är helt förödande för näringslivet i Sydsverige. Inte bara pendlarna till Danmark blir stora förlorare. Även företagen i Skåne drabbas när de inte kan rekrytera spetskompetens från Köpenhamnsområdet på ett rimligt sätt”, säger Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren.

”Gränskontroller är dyra för Sverige. Riktigt dyra. Sist ID-kontroll infördes, i 2016, kostade det 1,5 miljarder svenska kronor i förlorat samhällsekonomiskt bidrag. Jag törs inte tänka på vad det skulle kosta idag”, säger Tue David Bak, VD på Greater Copenhagen.

”I Köpenhamn är vi många företagsledare som gärna vill anställa mer arbetskraft från Sverige. Men, om nya ID-kontroller införs och gränskontrollerna består, kommer det begränsa mobiliteten och den fria rörligheten av arbetskraft. Det kommer stå både dansk och svensk ekonomi dyrt och hämma tillväxten. Det är inte vägen framåt i en annalkande lågkonjunktur”, säger Peter Lanng Nielsen, Ordförande DI Hovedstaden.

”Att sätta upp barriärer för den fria rörligheten över Öresund skapar bara problem och förseningar för företag och boende i Greater Copenhagen. Det såg vi tydligt under flyktingkrisen 2015 och det irriterar mig därför att den svenska regeringen nu verkar vilja fördjupa den redan existerande gränskontrollen. En återinförsel av ID-kontrollen bör inte vara ett beslut som fattas på den ena eller andra sidan av Öresund. Det är ett gemensamt beslut och ett gemensamt intresse. Ytterligare gränskontroll bör därför endast införas om och när alla andra möjligheter är uttömda, och det finns ett gemensamt avtal mellan danska och svenska politiker och myndigheter” , fortsätter Peter Lanng Nielsen, Ordförande DI Hovedstaden.

Fakta
•    2016, när Sverige införde id- och gränskontroller mot Danmark, minskade arbetsmarknaden för en Malmö-bo med 322 000 danska arbetstillfällen, enligt en analys från Øresundsinstituttet.

•    Enligt Sydsvenska handelskammarens analys från 2016, beräknades de gränskontroller som infördes 2016 medföra en årlig förlust på 1,5 miljarder SEK för Öresundsregionen.

•    Egna beräkningar från Greater Copenhagen visar att för varje 1 000 arbetslösa skåningar som får jobb i Danmark är det samhällsekonomisk värdet för regionen 550 miljoner SEK per år, enbart baserat på att utbetalning av bidrag och ersättning vid arbetslöshet i stället leder till skatteintäkter. Detta innebär att den ekonomiska vinsten skulle bli över 4,5 miljarder SEK per år om 40 procent av de som är arbetslösa i Malmö, motsvarande runt 8 000 personer, får ett jobb på den danska sidan av Öresund. För att möjliggöra detta scenario krävs, att id- och gränskontroller tas bort och att gränsen mellan Sverige och Danmark förblir öppen. 

•    ID-kontrollerna 2016–2017 ledde till enorma köer på perrongen i Kastrup, inställda tåg, frustrerade passagerare samt längre restid på upp till 30 minuter till Malmö och färre antal pendlare 

•    16 500 arbetspendlare korsar dagligen Öresund: 15 000 från Sverige och 1 500 från Danmark.

Ur Tidöavtalet
1.    Polismyndigheten ska uppdras att genomföra inre gränskontroller i högre grad där sådana gränskontroller bedöms ha effekt på irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet. Möjligheten att i samverkan med andra länder utlokalisera svensk gränspolis till EU-flygplatser för kvalitativa pass- och identitetskontroller från destinationer från vilka många tar sig till Sverige illegalt ska övervägas. 

2.    Förslag i SOU 2021:92 om effektivare åtgärder för att bl.a. utföra bevakning och inre utlänningskontroller i gränsområden ska genomföras.

3.    En departementspromemoria ska tas fram i syfte att se över hur gränskontroller i högre utsträckning kan användas för att bekämpa irreguljär migration till Sverige. I uppdraget ska bland annat ingå att:

•    Utreda och föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som syftar till att ytterligare förbättra Sveriges förmåga att vid gränserna bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridande kriminalitet.

•    Föreslå författningsändringar som innebär att regeringen ska ha möjlighet att återinföra identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Uppdrag till Polismyndigheten ska fastställas i regleringsbrev för 2023. En proposition med förslag för att stärka gränskontroller och transportöransvaret ska genomföras under 2023.

Kontakt:
Tue David Bak, 
VD, Greater Copenhagen, +45 2330 2535

Carl Johan Sonesson, 
Vice ordförande i Greater Copenhagen och Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Presschef Region Skåne: 
ann.vanderheeg-heberlein@skane.se
+46 723 91 82 14

Sanna Holmqvist
Press & Communication Manager, Greater Copenhagen
sho@greatercph.com
+45 31 34 06 76