Gå til hovedindhold
Nyhed

”Vi är helt överens!”

tir, 11/30/2021 - 08:44
”Vi är helt överens!” så sa Katrin Stjernfeldt Jammeh när hon tillsammans med Peter Danielsson den 8 november stod inför det svenska trafikutskottet i Riksdagen och Folketingets Transportudvalg för att tala om behovet av fler fasta förbindelser över Öresund. Greater Copenhagen drog därmed ett streck i debatten kring huruvida vi är överens om fler fasta förbindelser över Öresund.

Frågorna från de samlade ledamöterna handlade om kapacitetsbehov, finansiering, och om huruvida det bara var lokala projekt. Tillsammans gav Danielsson och Stjernfeldt Jammeh en gemensam beskrivning av dagens integrerade öresundsregion och vilka möjligheter fler förbindelser bl.a. skulle ge näringsliv och arbetsgivare på båda sidor, något som minst sagt är av nationellt intresse.  

Att beslutet kring den första fasta förbindelsen över Öresund landade i Malmö och Köpenhamn var rätt, menade Peter Danielsson, men nu är det dags för nästa steg i arbetet med fler fasta förbindelser, där en lokaliseringsutredning av en fast HH-förbindelse är rätt väg att gå, var budskapet. Vi kan inte vänta, var de båda kommunstyrelseordförandena rörande överens om. Och budskapet gick fram!

De båda nationella trafikutskotten kunde under dagen (som vi berättat om i vårt förra nyhetsbrev) konstatera att det var på tiden att de möttes, och var överens om att fortsätta dialogen kring gemensam infrastruktur i Greater Copenhagen. ”Kanske inte varje år, men i alla fall vartannat år” sa de båda utskottsordförandena, på frågan om de ska ses igen;

"De två utskotten enades om att vi, inte varje år, men med jämna mellanrum ska träffas och prata om hur långt har vi kommit och vad som ytterligare behöver göras. Vi tog ett inledande steg mot ökat samarbete mellan de två parlamenten och det tycker jag är väldigt viktigt”, sa folketingsledamoten Peter Juel Jensen, från Venstre (enligt News Øresund)

utskott