Gå til hovedindhold
granskontroll
Nyhed

Pressmeddelande: ”Nu hoppas vi att Sverige låter sig inspireras”

fre, 04/14/2023 - 15:36

Danmark slopar gränskontrollerna mot Sverige. Gränskontrollerna mot Tyskland görs om. Istället satsar Danmark på polisinsatser i gränsnära områden och stärkt inre utlänningskontroll. Det är åtgärder som Greater Copenhagen, med stöd av svensk polis, argumenterat för att Sverige borde ersätta gränskontrollerna mot Danmark med. Danmark går nu över till insatser som är mer effektiva för säkerhet och brottsbekämpning än de nuvarande gränskontrollerna, menar Carl Johan Sonesson, ordförande i Greater Copenhagen:

-Det är glädjande att Danmarks regering har lyssnat till våra argument och nu inför de här ändringarna. Nu hoppas vi att Sverige låter sig inspireras att göra detsamma.

När den danska regeringen idag meddelar EU-kommissionen förändringar av Danmarks gränskontroller, följer ändringarna precis de förslag som Greater Copenhagen presenterat för Sveriges gränskontroller mot Danmark. Danmark tar bort de periodvisa gränskontrollerna mot Sverige, som funnits sedan 2019. Gränskontrollerna mot Tyskland läggs om, så att polisinsatsen i gränsnära områden istället stärks. Dessutom ökar man den generella utlänningskontrollen inne i landet.

-Allt talar för att gränskontrollerna inte gör tillräcklig nytta, samtidigt som de gör livet väldigt besvärligt för pendlare och andra resenärer, vilket bromsar integrationen och tillväxten i regionen. Med stöd av svensk polis har vi kunnat visa, att polisinsatser i gränsnära områden samt inre utlänningskontroll är mer effektivt när det gäller att bekämpa kriminalitet än nuvarande kontroller. Det är glädjande att Danmarks regering har lyssnat till argumenten och nu inför de här ändringarna. Nu hoppas vi att Sverige låter sig inspireras att göra detsamma med gränskontrollerna mot Danmark, säger Carl Johan Sonesson, ordförande i Greater Copenhagen.

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015. 
Beslut om förlängning av de svenska gränskontrollerna tas var sjätte månad. I november 2022 togs senaste beslutet att förlänga de nuvarande kontrollerna till och med den 11 maj 2023.

För mer information, kontakta Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen, tdb@greatercph.com eller Sanna Holmqvist, Press & Communication Manager, +45 31 34 06 76, sho@greatercph.com.