Gå til hovedindhold

"Betingelser for fremtidens vækst - en sammenligning af Greater Copenhagen med andre storbyregioner"

Det høje regionale BNP, den lave arbejdsløshed, de markante investeringer i forskning og de stærke regionale virksomheder er et udtryk for, at Greater Copenhagen i dag er en konkurrencedygtig storbyregion i europæisk målestok. Når vi måler storbyregionen Greater Copenhagen op mod førende europæiske storbyregioner i kategorien 2-5 mio. indbyggere, er den på mange parametre førende.

Analysen viser, at afsæt i private og statslige bevillinger i både Sverige og Danmark til forskning og udvikling (F&U) skaber forudsætningen for udviklingen af nye viden og ny teknologi. Meget mere end i sammenlignelige storbyregioner. Nærheden til gode F&U institutioner kombineret med god infrastruktur er også med til at sikre, at Greater Copenhagen tiltrækker mange udenlandske investeringer. Hvilket er et vigtigt afsæt for fremtidens vækst.

Imidlertid overgår såvel Berlin som Helsinki regionen Greater Copenhagen i antallet nye udenlandske investeringer og evnen til at tiltrække risikovillig kapital til iværksættere og de tech virksomheder, der vil skalere globalt. Det er et problem, da det netop er udenlandske investeringer og evnen til at tiltrække risikovillig kapital, der er bestemmende for, om de mest højproduktive og vækstskabende virksomheder udvikles i storbyregion Greater Copenhagen eller ej.

Ligeledes er det Stockholmregionen og ikke Greater Copenhagen, der er førende i at tiltrække risikovillig kapital i Skandinavien.

Udviklingen i specifikt Berlin og Helsinki regionen er interessant set i et Greater Copenhagen perspektiv. Disse to storbyregioner, hvor den første hovedsageligt var en administrationsby for 20 år siden, og den anden er placeret et godt stykke fra de traditionelle vækstcentre i Centraleuropa, viser tydeligt, hvordan konkurrencekraften kan ændre sig markant over et årti eller to. Forandringen i Berlin og Helsinki regionens konkurrencekraft er en klar påmindelse om, at Greater Copenhagens fremtidige konkurrencekraft er reelt udfordret – både i et europæisk og globalt perspektiv.

Læs hele analysen her 

Sofi Eriksson (barsel/föräldraledig)
Advisor, Analysis & Data