Gå til hovedindhold
Image

Projekt: Erhvervsfyrtårnet Life Science – Sund Vægt

-

Udfordringerne ved overvægt er et globalt fænomen, og har derfor et enormt markedspotentiale, og kalder på løsninger man i Greater Copenhagen har gode forudsætninger for at kunne udvikle.

Fokus er på forskellige innovative offentlige-private samarbejder, hvor der sker en udvikling og afprøvning af løsninger indenfor overvægt, med det sigte at binde vækst inden for life science og velfærdsteknologi sammen med bedre og mere lighed i sundhed. På længere sigt skal der udvikles innovative løsninger på andre områder, der fx kan gavne mennesker med andre kroniske sygdomme, psykiatriske patienter og ældre.

I Greater Copenhagen geografien er der række initiativer, der involverer vidensinstitutioner, kommuner og regioner, hvor man arbejder aktivt med forebyggelse og behandling af overvægt, og det er en national dagsorden både i Danmark og Sverige. Dertil findes, og samarbejdes der med, en række potente virksomheder, der har udviklet produkter og løsninger, der kan være med til at bekæmpe overvægt, og være med til at skabe et sundere liv.

Greater Copenhagen vil som en del af hovedkonsortiet arbejde for at understøtte et levende life science økosystem, hvor aktører på tværs af det sjællandske og sydsvenske får skabt vidensdeling og samarbejder på tværs, og være med til at formidle resultater, der skabes i regi af Erhvervsfyrtårn Life Science til en bredere kreds.

Erhvervsfyrtårnet Life Science bygger på anbefalinger fra Vækstteam Hovedstaden [pdf]

Fakta om projektet

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter partnerskabet med 82,4 mio. kr. fra REACT-EU, og Danish Life Science Cluster er overordnet projektejer. Midlerne er i første omgang til sommeren 2023.

Læs mere om Erhvervsfyrtårnet Life Science.

Hovedkonsortiet består af:

Erhvervshus Hovedstaden
Københavns Universitet
Københavns Professionshøjskole
Region Hovedstaden
KKR
Københavns Kommune
Wonderful Copenhagen
Copenhagen Capacity
Greater Copenhagen
PensionDanmark
Novo Nordisk
Danish Life Science Cluster
 

Partner
Den Europæiske Union