Gå til hovedindhold
ministermote
Nyhed

Øget integration kan styrke arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen

tir, 09/05/2023 - 10:36

På trods af at Øresundsbroen åbnede for næsten et kvart århundrede siden, er dens fulde potentiale endnu ikke blevet realiseret. I dag er der omkring 16.000 pendlere mellem landene, hvilket er mindre end de 19.000 i 2008 og langt fra Greater Copenhagens ambition om 30.000 pendlere. Det erfarede den danske minister for Norden, Louise Schack Elholm (Venstre), da hun i august besøgte Greater Copenhagens formand, Carl Johan Sonesson, hos Region Skåne i Malmø.

- Med alle de givne forudsætninger og det potentiale, der findes i Greater Copenhagen, er der desværre en række grænsehindringer, som bremser den økonomiske vækst og arbejdsmarkedsintegrationen i regionen. Løsningerne på disse forhindringer ligger ofte hos de nationale beslutningstagere i Sverige og Danmark. I Greater Copenhagen arbejder vi aktivt politisk og rækker ud til regeringerne for at synliggøre problemerne og mulige løsninger på, hvordan vi kan udnytte de eksisterende muligheder," siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsrådsformand i Region Skåne.

Skåne og det danske hovedstadsområde er økonomisk tæt forbundne med et stærkt erhvervssamarbejde på tværs af grænsen. Mange virksomheder opererer på begge sider af Øresund og udnytter de fordele, som et større arbejdsmarked giver.

- Både Skåne og Københavnsområdet har stærke uddannelses- og forskningsmiljøer som Københavns Universitet, Lunds Universitet og den verdensførende dansk-svenske forskningsfacilitet European Spallation Source i Lund. Det tiltrækker studerende, forskere og virksomheder, der søger udviklingsmuligheder inden for teknologi, innovation og videnskab," siger Tue David Bak, Managing Director i Greater Copenhagen.

Grænsehindringer for yderligere integration af arbejdsmarkedet på tværs af Øresund omfatter forskellige sociale sikringssystemer, skatte- og pensionsregler og vanskeligheder for tredjelandsstatsborgere (ikke-EU-borgere) med at tage job i nabolandet. Nordisk Ministerråd er ansvarlig for en grænsehindringsdatabase.

- Et velfungerende og sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen er vigtigt for den økonomiske vækst i området," siger Louise Schack Elholm, dansk minister for nordisk samarbejde. "Virksomheder skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft fra hele regionen, og arbejdstagere skal kunne pendle frit over Øresund. "Vi arbejder på at fjerne de barrierer, som gør det svært at bo og arbejde på den anden side af grænsen, og det arbejde vil vi fortsætte.

Nye faste forbindelser
Når den faste forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland står færdig i 2029, vil transporten mellem kontinentet og den skandinaviske halvø stige. Derfor er det på tide, at Sverige og Danmark tænker på den næste faste forbindelse over Øresund. Dette budskab blev også overbragt til den nordiske minister på mødet.

En nylig rapport fra Greater Copenhagen og String Megaregion fastslår, at vejtrafikken kan stige med op til 120 %, hvis ikke Danmark og Sverige investerer i infrastruktur for at løse flaskehalse og kapacitetsproblemer.

Den svenske regering har vedtaget en national transportinfrastrukturplan frem til 2033, og den danske regering har en infrastrukturplan frem til 2035. Ingen af planerne omfatter en ny fast forbindelse mellem landene.

- I den danske infrastrukturplan frem til 2035 er der afsat mere end 4 milliarder kroner til tiltag i forbindelse med Øresundsforbindelsen. "De er særligt velegnede til at øge den belastede kapacitet i de landbaserede anlæg," siger den danske minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm.

På billedet fra venstre: Lars-Åke Rudin, regionsdirektør, Region Skåne; Anna Jähnke, regionråd, Region Skåne; Louise Schack Elholm, minister for nordisk samarbejde; Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, formand for Greater Copenhagen; Anna Pettersson, utvecklingsdirektör, Region Skåne; Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen; Eva Egesborg Hansen, ambassadør for nordisk samarbejde.