Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans skapar vi tillväxt och utveckling

 

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark.

Via pilotprojekt och allianser lägger vi fundamentet till framtidens tillväxt och välfärd. Greater Copenhagens ambition är, att vår region ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Denna ambition uppfyller vi genom samarbete, som är nyckeln till utveckling och innovation för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner. Vi samarbetar med varandra och skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.

Nyheter

30 Jan 2023 17:26

Greater Copenhagen bjuder in till ett dialogmöte om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder i den lokala hälso- och sjukvården.

I både Sverige och Danmark har den lokala hälso- och sjukvården tagit ett större ansvar för befolkningens hälsa. Man måste fokusera mer på en förebyggande filosofi snarare än på sjukhusvård, och man måste anstränga sig mer för att integrera hälsan i äldreomsorgen, sysselsättningsinitiativ, daghem och skolor.

Twitter

Senaste Tweets från @GreaterCph

Styrelsen

För att se hela styrelsen gå till styrelsens sida.

Carl Johan Sonesson
Formand i Greater Copenhagen
Regionsrådsformand, Region Skåne

Lars Gaardhøj
Næstformand i Greater Copenhagen
Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Mikaela Waltersson
Næstforkvinde i Greater Copenhagen
Regionsrådsformand, Region Halland

Mikael Smed
Næstformand i Greater Copenhagen
Formand, KKR Sjælland