Gå til hovedindhold
01 Feb 2024 14:39

Greater Copenhagens nye formand har et klart budskab til regeringerne i Sverige og Danmark.

Lars Gaardhøj er siden 1. januar ny formand for Greater Copenhagen. Han overtager posten fra Carl Johan Sonesson i overensstemmelse med en fastlagt rotationsordning for formandskabet.

Først og fremmest har han et budskab til skatteministrene i Sverige og Danmark: færdiggør revisionen af Øresundsaftalen NU.

01 Feb 2024 11:22

2023 blev året, hvor Greater Copenhagen intensiverede indsatsen for at styrke det fælles arbejdsmarked på tværs af Øresund, hundredvis deltog i vores jobmesser på den anden side af sundet, og vi fik svenske og danske ministre til at arbejde videre med en revision af skatteaftalen for pendlere mellem Sverige og Danmark. Tre ministre deltog i møderne i Greater Copenhagen Task Force, som omfatter både regeringer og repræsentanter for erhvervslivet.

30 Jan 2024 13:38

Københavns Lufthavn genererer samfundsøkonomiske gevinster på i alt DKK 80,9 mia. for hele Greater Copenhagen-regionen. Det er også den lufthavn i Skandinavien, der står stærkest, når det gælder direkte tilgængelighed, direct connectivity. Det viser to nye analyser fra Greater Copenhagen.

12 Dec 2023 13:44

Det svenske Lagråd afviser den svenske regerings lovforslag om ID-kontrol med transportøransvar. Men Greater Copenhagen ser stadig en reel risiko for, at lovforslaget alligevel bliver vedtaget af Riksdagen. Sker det, vil det medføre samme togkaos ved Københavns Lufthavn, som vi kender fra flygtningekrisen i 2016-2017. Dette vil være til gene for de mere end 30.000 dagligt togrejsende over Øresund.

"Vi er glade for afgørelsen, men vi har ikke sejret endnu", siger Carl-Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen.

31 Oct 2023 10:44

Foto: News Øresund

Den svenske regering vil gøre det lettere at beslutte, om der skal indføres ID-kontrol med transportøransvar. Det er meningen med et nyt lovforslag, som er sendt i høring. Greater Copenhagen har indsendt et høringssvar og siger nej til forslaget.

30 Oct 2023 14:44

Sammen med Helsingborg Stad og Öresundskraft AB inviterer Energy Innovation Hub Greater Copenhagen til en dag med fokus på Carbon Capture and Storage/Utilization: hvordan Greater
Copenhagen former fremtiden for denne nye industri og bestræbelserne på at reducere CO2-emission og samtidig skabe nye forretningsmodeller, teknologi og samarbejde i Greater Copenhagen-geografien.