Gå til hovedindhold
09 Mar 2023 09:39

En bedre udnyttelse af arealerne vil gøre Københavns Lufthavn grønnere og mere effektiv. Greater Copenhagen har indsendt et positivt svar i den offentlige høring om et nyt udvidelsesforslag.

Københavns Lufthavn skal udvikles, så den bliver grønnere og bevarer sin status som en effektiv og attraktiv lufthavn. Med henblik herpå skal lufthavnen bygges om, så udnyttelsen af aralet forbedres. 

Det fremgår af et forslag, som Københavns Lufthavn har fremlagt. 

23 Feb 2023 10:05

Velkommen til et event, hvor Greater Copenhagen præsenterer rapporten ”Betingelser for fremtidens vækst - en sammenligning af Greater Copenhagen med andre storbyregioner”. Derudover giver Danmarks Eksport- og Investeringsfonds chefanalytiker Ole Bruun Jensen og Almi Invests investment manager Helen Pettersson deres aktuelle vurdering af markedet for venturekapital og hvordan øko-systemet for startups og risikovillig kapital kan blive styrket på tværs af landene.

Tid: Fredag den 10. marts kl. 09.00-11.00

22 Feb 2023 11:16

M5-beslutning i København er et skridt nærmere Øresundsmetro.

Sidste efterår afholdt Københavns Kommune en offentlig høring forud for beslutningen om, hvilken linjeføring af den nye metro, M5, som kommunalpolitikerne skulle støtte. Greater Copenhagen indsendte et svar og gik ind for den mulighed, der kaldes den lilla linjeføring, eller M5 Øst. Den lilla rute er den, der bedst åbner mulighed for en fremtidig Øresundsmetro. Læs Greater Copenhagens svar her.

09 Feb 2023 14:57

Greater Copenhagen tiltrækker flere udenlandske investeringer end Stor-Stockholm og Oslo, men investeringerne stiger ikke så meget som i Berlin og Helsinki. Greater Copenhagen er bedst til at investere i forskning og udvikling, men halter bagefter, når det gælder om at tiltrække venturekapital. En ny analyse fra Greater Copenhagen sammenligner regionen med storbyer som Berlin, Helsinki, Stockholm, Oslo, Hamborg og Boston.

08 Feb 2023 11:29

2022 var året, hvor Greater Copenhagen Region genlancerede det dansk-svenske arbejdsmarked efter pandemien, tusindvis af mennesker deltog i vores messer for job på den anden side af sundet, og vi fik svenske og danske ministre til at aftale at revidere skatteaftalen for pendlere mellem Sverige og Danmark.

02 Feb 2023 10:10

Arbejdet med en ny skatteaftale vil fortsætte, og Greater Copenhagen Task Force vil fremover mødes hver sjette måned. Det var nogle af konklusionerne fra tirsdag aftenens møde i Greater Copenhagen Task Force.

30 Jan 2023 17:20

Greater Copenhagen inviterer til et dialogmøde om sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser i det det nære sundhedsvæsen.

Både i Sverige og Danmark har det nære sundhedsvæsen fået et større ansvar for befolkningssundheden. Man skal i højere grad fokusere på en forebyggelsesfilosofi frem for en indlæggelsesfilosofi, og der skal satses mere på at integrere sundhed i ældrepleje, beskæftigelsesindsatsen, daginstitutioner og skoler. 

30 Jan 2023 11:03

Greater Copenhagen Task Force mødes i København den 31/1, og den danske og svenske regering vil være repræsenteret af Danmarks og Sveriges ministre for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm (V) og Jessika Roswall (M). Grænseregionale udfordringer og politiske prioriteter er på dagsordenen.

30 Jan 2023 10:54

Succeserne på arbejdsmarkedsområdet, ikke mindst med jobmøderne, som har været en stor succes, skal der bygges videre på i 2023, siger Greater Copenhagens nye formand Carl Johan Sonesson i et filmet interview.

Det var den 1 januari som Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, tog över som ordförande i Greater Copenhagen. Under 2022 har han varit vice ordförande, medan Sophie Hæstorp Andersen, Köpenhamns överborgmästare, varit ordförande.