Gå til hovedindhold
tåg
Nyhed

Greater Copenhagen og Dansk Industri glæder sig over den nye Øresundsaftale

man, 05/06/2024 - 14:17

Nu bliver livet lettere for arbejdsgivere og pendlere mellem Sverige og Danmark. Det betyder, at mange flere vil kunne ansætte og tage job på tværs af grænsen. Dagens besked fra den svenske og danske regering om en ny Øresundsaftale er godt nyt for regionen, mener Greater Copenhagen og Dansk Industri, som har arbejdet intensivt med sagen inden for Greater Copenhagen Task Force.

I dag meddelte den svenske og den danske regering, at de nu er blevet enige om en ny Øresundsaftale, som er den aftale, der regulerer skatter og pensioner for dem, der arbejder og ansætter på den anden side af den svensk-danske grænse. Ambitionen er, at aftalen skal underskrives til sommer og træde i kraft i 2025.

Øresundsaftalen blev indgået i 2003, men med årene og i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet er den blevet forældet. Det blev især tydeligt under pandemien, da aftalen ikke var tilpasset til f.eks. hjemmearbejde. Den forældede aftale har gjort det svært og kompliceret at ansætte og tage job på tværs af grænsen. Den har dermed hæmmet det fælles dansk-svenske arbejdsmarked. 

1,3 mia. kr. i samfundsøkonomiske gevinster kan skabes med en ny aftale i kombination med andre arbejdsmarkedstiltag, viser en ny rapport fra Greater Copenhagen. En anden faktor er, at Sverige har arbejdsløshed, mens Danmark har brug for arbejdskraft. Dansk Industri og andre har længe efterlyst tiltag, der kan gøre det lettere for danske virksomheder at få adgang til svensk arbejdskraft. 

Greater Copenhagen Task Force, som består af de to regeringer samt Greater Copenhagen, Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Svenskt Näringsliv og Øresundsbro Konsortiet, har arbejdet intensivt på at færdiggøre en revision af aftalen. I dag meddelte regeringerne i Sverige og Danmark, at den nye aftale er færdig. De 19.000 pendlere i dag har nu udsigt til at blive mange flere.

I den nye aftale har regeringerne imødekommet ønskerne fra Greater Copenhagen ved at inkludere offentligt ansatte i aftalen på lige fod med ansatte i den private sektor og ved at forenkle reglerne for hjemmearbejde for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Det betyder blandt andet, at danske arbejdsgivere ikke behøver at bekymre sig så meget som i dag om, hvorvidt de skal registrere sig som arbejdsgivere i Sverige.

De vigtigste ændringer er:

1. Bedre betingelser for hjemmearbejde. Tidsperioden for beregning af, hvor meget du kan arbejde på distance, er blevet forlænget. På nuværende tidspunkt kan du arbejde på distance, så længe du arbejder mindst 50 procent i den stat, hvor du er ansat, over en periode på tre måneder. Med den nye aftale kan du i stedet gøre det over en periode på 12 måneder. 

2. Aftalen gør det lettere for pendlere, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, at arbejde på distance i Sverige. For eksempel vil offentligt ansatte nu kunne gøre det i samme omfang som privatansatte uden at skulle have kontakt med skattemyndighederne i både Sverige og Danmark.

3. Danmarks kompensation til Sverige udvides til at omfatte pendlere ansat i den offentlige sektor.

"Jeg er meget glad for, at vi har fået en ny skatteaftale, der gør det nemmere og mere attraktivt at arbejde og bo på tværs af regionen. Med aftalen har vi taget yderligere et skridt mod at fremtidssikre regionen som en attraktiv metropol for både mennesker og virksomheder. Jeg vil også takke både de svenske og danske ministre, der har engageret sig i at skabe et enklere og mere retfærdigt skattesystem," siger Lars Gaardhøj (S), formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Hovedstaden.

”Vi har ventet meget længe på en ny Øresundsaftale, så det glæder mig virkelig meget, at Danmark og Sverige har indgået en hensigtserklæring om en ny skatteaftale. Den vil gøre det lettere for virksomhederne at ansætte medarbejdere på tværs af Øresund. Det er i den grad på tide, at to nabolande med en bro imellem endelig finder ud af at integrere deres fælles arbejdsmarked – det er til glæde både virksomheder og medarbejdere”, siger adm. direktør i Dansk Industri (DI), Lars Sandahl Sørensen.

"Det er en rigtig god nyhed, som vi har arbejdet hårdt for i Greater Copenhagen. Det er først og fremmest en sejr for regionens pendlere, arbejdsgivere og virksomheder. Fjernelsen af denne grænsehindring betyder, at vi kan fortsætte med at udvikle det integrerede arbejdsmarked på tværs af Øresund, hvilket vil være af stor betydning for regionens vækst og udvikling", Carl Johan Sonesson, næstformand i Greater Copenhagen, formand for regionsbestyrelsen i Region Skåne.

”I København mangler vi arbejdskraft, mens Sydsverige har høj ledighed. Det skal vi simpelthen udnytte bedre, og derfor har vi i Greater Copenhagen arbejdet hårdt på at gøre det endnu lettere at kunne ansætte og tage job på tværs af Øresund. Den nye skatteaftale muliggør netop det, og derfor er det her en rigtig god nyhed for København!” Sophie Hæstorp Andersen, næstforkvinde i Greater Copenhagen, overborgmester i Københavns Kommune.

Regeringens pm

Analysen "Produktivitetsgevinster for Greater Copenhagen ved nedbrydning af grænsehindringer på tværs af Øresund"

Dansk Industri