Hoppa till huvudinnehåll
tåg
Nyhet

Glädje hos Greater Copenhagen och Dansk Industri över besked om nytt Öresundsavtal

mån, 05/06/2024 - 14:33

Nu blir livet lättare för arbetsgivare och pendlare mellan Sverige och Danmark. Det betyder, att många fler kommer kunna anställa och ta jobb över gränsen. Dagens besked från Sveriges och Danmarks regeringar om ett nytt öresundsavtal är en glädjande nyhet för regionen, menar Greater Copenhagen och Dansk Industri, som inom Greater Copenhagen Task Force arbetat intensivt med frågan.

Idag meddelade den svenska och danska regeringen att de nu kommit överens om ett nytt Öresundsavtal, som är det avtal som reglerar skatter och pensioner för dem som arbetar och anställer över den svensk-danska gränsen. Ambitionen är att avtalet undertecknas under sommaren och att sedan träda i kraft under 2025.

Öresundsavtalet kom till 2003, men med åren och i takt med utvecklingen på arbetsmarknaden har det blivit föråldrat. Under pandemin blev det särskilt tydligt, eftersom avtalet inte var anpassat efter t.ex hemarbete. Det föråldrade avtalet har gjort det svårt och krångligt att anställa och ta jobb över gränsen. Därmed har det hämmat den dansk-svenska gemensamma arbetsmarknaden. 

1,8 miljarder kronor skulle ett nytt avtal, i kombination med andra arbetsmarknadsinsatser, kunna generera i samhällsekonomiska vinster, visade Greater Copenhagen nyligen i en rapport. En faktor som också spelar in är, att det i Sverige råder arbetslöshet, medan Danmark behöver arbetskraft. Dansk Industri och andra har länge efterlyst åtgärder för att förenkla tillgången till svensk arbetskraft för danska företag. 

Greater Copenhagen Task Force, där de båda regeringarna ingår tillsammans med Greater Copenhagen, Dansk Industri, Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Öresundsbro Konsortiet, har arbetat intensivt med att få en revidering av avtalet färdig. Idag meddelade Sveriges och Danmarks regeringar att det nya avtalet är klart. De 19.000 som pendlar idag har nu utsikter att bli många fler.

I det nya avtalet har regeringarna tillmötesgått Greater Copenhagens önskemål att offentliganställda ska behandlas på samma sätt som privatanställda och reglerna för hemarbete blir enklare, både för arbetstagare och arbetsgivare. Bland annat behöver de sistnämnda inte i samma utsträckning som idag bekymra sig om ifall de ska registrera sig som arbetsgivare i Sverige.

De viktigaste ändringarna är:

1. Bättre förutsättningar för hemarbete. Tidsperioden som man räknar hur mycket man får distansarbeta på utökas. Idag går det bra att distansarbeta så länge som man över en tremånadersperiod jobbar minst 50 procent i den stat där man har sin anställning. Med det nya avtalet gör man det i stället över en tolvmånadersperiod. 

2. Avtalet innebär att det blir lättare för pendlare som bor i Sverige men jobbar i Danmark att arbeta på distans i Sverige. Bland annat kommer nu offentliganställda kunna göra det i samma utsträckning som privatanställda utan att behöva ha kontakt med skattemyndigheterna i både Sverige och Danmark.

3. Danmarks kompensation till Sverige utvidgas, så att den även omfattar offentliganställda pendlare.

"Jag är mycket glad över att vi har ett nytt skatteavtal som gör det enklare och mer attraktivt att arbeta och bo i hela regionen. Med detta avtal har vi tagit ytterligare ett steg mot att framtidssäkra regionen som en attraktiv metropol för både människor och företag. Jag vill också tacka både den svenska och danska ministern som har engagerat sig för att skapa ett enklare och mer rättvist skattesystem", säger Lars Gaardhøj (S), ordförande för Greater Copenhagen och ordförande för Region Hovedstaden i Danmark.

"Vi har väntat mycket länge på ett nytt Öresundsavtal, så jag är väldigt glad över att Danmark och Sverige har skrivit under en avsiktsförklaring om ett nytt skatteavtal. Det kommer att göra det lättare för företag att anställa medarbetare över Öresund. Det är på tiden att två grannländer med en bro mellan sig äntligen kommer fram till hur de ska integrera sin gemensamma arbetsmarknad - det kommer att gynna både företag och medarbetare", säger Lars Sandahl Sørensen, vd för Dansk Industri (DI). 

”En mycket god nyhet som vi har arbetat hårt för i Greater Copenhagen. Det är framför allt en framgång för regionens pendlare, arbetsgivare och företag. Att vi nu blir av med det här gränshindret betyder att vi kan fortsätta utveckla den integrerade arbetsmarknaden tvärs över Öresund, vilket kommer har stor betydelse för regionens tillväxt och utveckling”, Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen, ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

"I Köpenhamn saknar vi arbetskraft, medan södra Sverige har en hög arbetslöshet. Det måste vi helt enkelt bli bättre på att utnyttja, och därför har vi i Greater Copenhagen arbetat hårt för att göra det ännu enklare att anställa och ta jobb över Öresund. Det nya skatteavtalet möjliggör just detta, och därför är det här goda nyheter för Köpenhamn!" Sophie Hæstorp Andersen, vice ordförande i Greater Copenhagen, överborgmästare i Köpenhamns kommun.

Regeringens pm

Analysen “Produktivitetsvinster för Greater Copenhagen genom att bryta ner gränshinder över Öresund”

Dansk Industri