Gå til hovedindhold

Life Science vækstinitiativ skalerer nye løsninger mod overvægt

tor, 11/10/2022 - 09:12

Overvægt i befolkningen er et globalt problem. Projektet Erhvervsfyrtårnet Life Science skaber et samarbejde i Greater Copenhagen, der skal udvikle nye løsninger på problemet med overvægt.

Vækst, nye arbejdspladser og løsninger på samfundsproblemer hænger godt sammen. Dette er tanken bag Erhvervsfyrtårnet Life Science, der er startet på initiativ af Vækstteam Hovedstaden. Nu er det vokset til et bredt partnerskab bestående af offentlige aktører, virksomheder og organisationer – med Greater Copenhagen som en del af ledelsen.

Temaet for første runde af projektet er "Sund Vægt". Udfordringerne ved at være overvægtig er et globalt problem, og dermed er der også et stort markedspotentiale på området.

Erhvervsfyrtårnet Life Science skal primært være med til at skabe samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor, som kan være med til at udvikle løsninger på problemerne. På sigt vil projektet blive udvidet til også at omfatte løsninger til kroniske sygdomme, patienter i psykiatrien og ældre.

Region Hovedstaden og Greater Copenhagen er særligt velegnede til dette initiativ, siger Tenna Korsbek Andreasen, projektleder for Erhvervsfyrtårnet Life Science i Greater Copenhagen.

"Lige her er der perfekte muligheder for at udvikle sundhedsteknologiske løsninger. Her er stærke forsknings- og kliniske miljøer, innovative virksomheder og offentlige aktører. Derudover er her flere store, internationale aktører. At regionen allerede har en stærk international position inden for life science, udgør et godt grundlag for innovative samarbejder og mulighed for at tiltrække investeringer hertil."

Erhvervsfyrtårnet Life Science Sund Vægt består af en række større og mindre samarbejdsprojekter, som alle arbejder med udvikling og test af sundhedsteknologiske løsninger. Desuden arbejder Erhvervsfyrtårnet for at hjælpe virksomheder med udvikling inden for life science, samarbejde og markedsføre projekter internationalt for at tiltrække erhvervsvirksomheder og kvalificeret arbejdskraft.

Greater Copenhagen ønsker som del af Erhvervsfyrtårnet at arbejde på at stimulere partnerskaber og samarbejder. Ved at samle den viden, erfaring og tekniske løsninger, der er til rådighed, kan der udvikles globalt attraktive produkter, som yderligere styrker den klare Life science-profil, regionen allerede har.


Læs mere om Erhvervsfyrtårnet Life Science