Hoppa till huvudinnehåll

Life Science-tillväxtinitiativ ökar samarbeten för lösningar mot övervikt

tors, 11/10/2022 - 14:34

Övervikt hos befolkningen är ett globalt problem. Projektet Erhvervsfyrtårnet Life Science skapar samarbeten i Greater Copenhagen för att utveckla lösningar.

Tillväxt, skapandet av arbetsplatser och lösningar på globala samhällsproblem hänger ihop. Det är tanken bakom Erhvervsfyrtårnet Life Science, som startat på initiativ av Vækstteam Hovedstaden. Nu har det vuxit till ett brett partnerskap av offentliga aktörer, företag och organisationer, med Greater Copenhagen som ledamot i huvudkonsortiet.

Temat för första omgången av projektet är ”Sund Vægt" ("Hälsosam vikt"). Utmaningarna med övervikt är ett globalt problem och därmed finns det också en stor marknadspotential på området.

Erhvervsfyrtårnet Life Science ska i första hand hjälpa till att skapa samarbeten på tvärs mellan det offentliga och privata, som kan hjälpas åt att utveckla lösningar på problemen. På sikt ska projektet sedan utvidgas till att också omfatta lösningar för kroniska sjukdomar, patienter i psykiatrin och äldre.

Region Hovedstaden och Greater Copenhagen-regionen är extra lämpliga för det här initiativet, menar Tenna Korsbek Andreasen, projektledare för Erhvervsfyrtårnet Life Science vid Greater Copenhagen.

”Just här finns perfekta möjligheter för att utveckla hälsoteknologiska lösningar. Här finns starka forsknings- och kliniska miljöer, innovativa företag och offentliga aktörer. Dessutom finns här flera stora, internationella spelare. Att regionen redan har en stark internationell position inom Life science utgör ett bra fundament för innovativa samarbeten och möjligheten att locka hit investeringar.”

Erhvervsfyrtårnet Life Science Sund Vægt består av en rad större och mindre samarbetsprojekt, som alla arbetar med utveckling och test av hälsoteknologiska lösningar. Runt dessa pågår dessutom aktiviteter för att hjälpa företagen att utvecklas inom Life science, samarbeta och marknadsföra projekt internationellt, för att attrahera företagsetableringar och kvalificerad arbetskraft.

Greater Copenhagen vill, som ledamot i huvudkonsortiet, arbeta med att stimulera partnerskap och samarbeten. Genom att sammanföra de kunskaper, erfarenheter och tekniska lösningar som finns, kan globalt attraktiva produkter utvecklas, som ytterligare stärker den tydliga Life science-profil regionen redan har.


Läs mer om Erhvervsfyrtårnet Life Science