Gå til hovedindhold
Nyhed

Green netværksdag var en stor succes

man, 04/04/2022 - 10:09

Den 24. marts inviterede vi til Grøn Netværksdag hos Gate 21 i Albertslund for at genstarte den grønne dagsorden i hele regionen. Corona har længe stået i vejen for de fysiske møder, men netværksdagen gjorde det tydeligt, at regionen har rykket på den grønne dagsorden til trods. Og det stod klart, at vores to lande spiller hinanden stærke på kompetencer og vilje til grøn omstilling.

I Greater Copenhagen kender vi værdien af godt naboskab og ved, at en bæredygtig fremtid kræver mere end en samtale over ligusterhækken fra tid til anden. På det smalleste sted er der 4 kilometer mellem Sverige og Danmark - det er samme afstand som fra Operaen til Assistents Kirkegården. Og vi har 4 kilometer gode grunde til at rykke endnu tættere sammen, for vores stærke naboskab indeholder uanede potentialer indenfor grøn omstilling.

Set i lyset af krigen i Ukraine, er det blevet endnu mere presserende at lykkes med de punkter, der så længe har stået på den grønne dagsorden i både Sverige og Danmark. Som følge af krigen oplever vores lande – og hele Europa - udfordringer med energiforsyning og ressourcemangel. Disse udfordringer er grænseoverskridende og skal løses ved, at vi alle tænker ud over vores egne landegrænser og planlægger fremtiden i fællesskab, så vi udnytter styrker og ressourcer optimalt.

”Agilt fælles fokus på innovation og resiliens inden for grøn omstilling er afgørende for, hvordan de skandinaviske lande overkommer udfordringerne”, udtaler vores director for Greater Copenhagen Green, Nicolai Vædele.

Hos Greater Copenhagen har vi bygget Greater Copenhagen Green Charter, som er visionspapiret for vores dansk-svenske samarbejde om grøn omstilling. Charteret indeholder 12 konkrete initiativer under 4 temaområder: CO2-neutralitet, klimatilpasning, energieffektivitet og cirkularitet. Nogle initiativer er igangsat og andre er på vej.

Vores arbejde under det grønne charter er vigtigt, men vi er blot en grøn aktør blandt mange i regionen. En ny kortlægning af partnerskaber og projekter i regionen viser, at der er utrolig mange initiativer i gang i hele Greater Copenhagen. Netværksdagen gav et indblik i de nogle af de partnerskaber og samarbejder, der gror i vores metropolregion og ikke mindst gav dagen inspiration til mange flere. Eksperter, praktikere og beslutningstagere fra bl.a. Region Skåne, Region Hovedstaden, Krinova Incubator & Science Park, Helsingborgs stad, Copenhagen Capacity, EnergyLab, Nordhavn DTU - Technical University of Denmark, Københavns Kommune, Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, Kalundborg Kommune, Sustainable Business Hub og mange flere debatterede konkrete indsatser, skabte på dagen et fælles overblik og next step for innovation, vækst og grøn omstilling med fokus på CO2, Energi, Cirkularitet og Klimatilpasning.

Tak til alle, der var med!

Fotos fra dagen