Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

Den gröna nätverksdagen blev en stor succé

mån, 04/04/2022 - 14:57
Den 24 mars höll vi Grön Nätverksdag hos Gate 21 i Albertslund för att återuppta den gröna agendan i hela regionen. Det har under en lång tid inte varit möjlighet att hålla fysiska möten på grund av Corona, men nätverksdagen visade på att regionen trots allt har flyttat på den gröna agendan. Det var även tydligt, att våra två länder spelar starkt mot varandra när det gäller kompetens och engagemang för grön omställning.

I Greater Copenhagen vet vi värdet av god grannsämjan och att en hållbar framtid kräver mer än en lite småprat mellan varandra. På den smalaste sträckan mellan Sverige och Danmark är det 4 kilometer – det är samma avstånd som från Operan till Assistents Kirkegård. Och vi har fyra kilometer långa doga skäl att flytta ännu närmare varandra, eftersom vårt starka grannskap har en oerhörd potential för grön omställning.

I ljuset av kriget i Ukraina har det blivit ännu mer angeläget att lyckas med de punkter som så länge stått på den gröna agendan i både Sverige och Danmark. Till följd av kriget står våra länder – och hela Europa – inför utmaningar när det gäller energiförsörjning och resursbrister. Utmaningarna är gränsöverskridande och måste hanteras genom att vi alla tänker bortom våra egna gränser och planerar för framtiden tillsammans och utnyttjar våra styrkor och resurser på bästa sätt.

”Ett smidigt gemensamt fokus på innovation och motståndskraft i den gröna omställningen är avgörande för hur de skandinaviska länderna ska klara av utmaningarna”, menar vår chef för Greater Copenhagen Green, Nicolai Vædele.

I Greater Copenhagen har vi utarbetat Greater Copenhagen Green Charter, som är ett visionspapper för vårt dansk-svenska samarbete gällande grön omställning. Chartern innehåller 12 konkreta initiativ inom fyra temaområden: koldioxidneutralitet, klimatanpassning, energieffektivitet och cirkuläritet. Vissa initiativ har redan inletts medan andra är på gång.

Vårt arbete inom ramen för den gröna chartern är viktigt, men vi är bara en grön aktör bland många andra i regionen. En ny undersökning gjord av partners och projekt i regionen visar på att det pågår ett stort antal initiavtiv i hela Greater Copenhagen. Nätverksdagen gav en inblick i några av de partnerskap och samarbeten som växer fram i vår metropolregion, och inspirerade inte minst till många fler. Experter, praktiker och beslutsfattare från Region Skåne, Region Hovedstaden, Krinova Incubator & Science Park, Helsingborgs stad, Copenhagen Capacity, EnergyLab, Nordhavn DTU - Technical University of Denmark, Københavns Kommune, Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, Kalundborg Kommune, Sustainable Business Hub och många fler debbaterade konkreta åtgärder, skapade en gemensam översikt och nästa steg för innovation, tillväxt och grön omställning med fokus på koldioxid, energi, cirkuläritet och klimatanpassning.

Tack till alla som var med!