Gå til hovedindhold
Nyhed

TASK FORCE OG DANSK-SVENSK JOBMESSE PÅ SAMME DAG

tor, 03/31/2022 - 10:32
Den 20. april afholder vi både vores halvårlige møde i Greater Copenhagen Task Force med deltagelse af den svenske og danske minister Anna Hallberg og Flemming Møller Mortensen og årets anden dansk-svenske jobmesse. Jobmessen afholdes i Malmø og er rettet mod hotel- og restaurantbranchen og arrangeres sammen med Københavns Kommune, Københavns Erhvervshus, Malmö stad, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Arbetsformedlingen.

At både Task Force mødet og jobmessen ligger samme dato er ikke tilfældigt, da ministrene og mødets øvrige deltagere besøger jobmessens danske virksomheder og svenske jobsøgende, inden mødets start.

Selve Task Force mødet har til formål at finde løsninger på skatteproblematikkerne i metropolregionen og styrke samarbejdet mellem Danmark og Sverige. Målet er få igangsat fælles initiativer til at genstarte det regionale dansk-svenske samarbejde efter Corona, som bl.a. skal sikre, at grænsen mellem landene holdes åben – også i krisetider.

STYRKELSE AF SVENSK-DANSK ARBEJDSMARKED GENNEM FORE KONKRETE FORENKLINGER AF ØRESUNDSAFTALEN

Helt konkret anbefaler Greater Copenhagen fire konkrete løsningsforslag:

1. FRA TREMÅNEDSREGLEN TIL ÅRSREGLEN

PROBLEM:    
Tremånedsreglen medfører problemer i forbindelse med rapporteringen af skattedage for de grænsependlere, som delvist arbejder hjemmefra. Det gør det, fordi grænsependlerne først kan afgøre, i hvilket land de i en given måned er skattepligtige, når de tre måneder er gået, og de herefter kan se, hvorvidt de har opfyldt kravet om, at mindst 50% af arbejdstiden skal gennemføres i arbejdsgiverlandet.    

LØSNING:
I stedet for en tremåneders periode, som også kan løbe over et årsskifte, skal bestemmelsen tage udgangspunkt i skatteåret. Såfremt arbejdet påbegyndes i det andet land i løbet af et skatteår, udmåles skatten fra dagen før ansættelsens begyndelse frem til skatteårets afslutning.

2. FORSKUDSSKAT

PROBLEM:    
Fra og med d. 1. januar 2021 skal udenlandske arbejdsgivere, inklusive danske virksomheder med ansatte fra Sverige, der helt eller delvist arbejder hjemmefra, registrere sig og betale svensk forskudsskat for den del af de ansattes arbejde, som udføres i Sverige.    

LØSNING:

Forskudsskat skal indberettes og indbetales i arbejdsgiverlandet. Dette er en forudsætning for, at der kan være interessere i at ansætte personer på tværs af Øresund. Arbejdsgiverne bør ikke skulle administrere to landes skattelovgivning med forskellige tidspunkter for beskatning, forskellige regler for indberetningspligt af forskudsskat samt forskellige skatteværdier på varer osv.


3. PENSIONSORDNINGER

PROBLEM:    
Bestemmelserne i Øresundsaftalen sigter alene mod en gensidig anerkendelse i arbejdsgiverlandet af indbetalinger til pensionsordninger i bopælslandet uden at tage hensyn til gensidig anerkendelse i bopælslandet af pensionsordninger i arbejdsgiverlandet. Så længe en privatansat beskattes udelukkende i arbejdsgiverlandet er det ikke noget problem, men hvis arbejdstageren derimod ikke lever op til kravet i løbet af en periode, kan det indebære en reel risiko for dobbeltbeskatning af pensionsindbetalingerne over tid.    

LØSNING:

Skattemæssigt skal Danmark og Sverige gensidigt anerkende pensionsindbetalinger i det andet land, uanset om det er i bopælslandet eller arbejdsgiverlandet, indenfor de beløbsgrænser der gælder i det land, hvor pensionsordningen er oprettet. Danmark og Sverige skal påtage sig, at kildelandet (dvs. det land, hvor pensionsordningen er oprettet) skal beskatte pensionsudbetalingerne, når det andet land har givet fradrag, så der ikke deraf opstår en risiko for ”dobbelt ikke-beskatning”.


4. FORSKELLIGE REGLER FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE ANSATTE

PROBLEM:  
Øresundsaftalen har sin oprindelse i den nordiske dobbelt-beskatningsaftale og gælder alene for privatansatte grænsependlere. For offentligt ansatte grænsependlere eksisterer der fortsat flere udfordringer og fx skal de enkelte arbejdsdage beskattes i det land, hvor den offentligt ansatte fysisk befinder sig i løbet af dagene.    

 LØSNING:

Løsning: Offentlige og private ansatte skal omfattes af de samme regler.


På mødet deltager foruden Anna Hallberg og Flemming Møller Mortensen også Sophie Hæstorp Andersen (S), forkvinde for Greater Copenhagen og overborgmester i Københavns Kommune, Carl Johan Sonesson (M), næstformand i Greater Copenhagen og regionsrådsformand for Region Skåne samt repræsentanter fra direktionen i Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Öresundsbron og de danske og svenske ambassadører fra hhv. Stockholm og København.

JOBMESSEN AFHOLDES FRA KL. 11-16 I MALMÖMÄSSAN OG ER ÅBEN FOR TILMELDING VIA ARBETSFORMEDLINGEN I MALMØ.