Gå til hovedindhold
Image

Nyt partnerskab optimerer milliardstore samfundsinvesteringer, skaber innovation og grønne arbejdspladser

tor, 05/06/2021 - 09:54
Et stærkt dansk-svensk partnerskab med bl.a. Københavns Kommune, Malmö Stad og Helsingborgs stad går sammen om at skabe klimatilpasningens svar på Silicon Valley. Partnerskabet er iværksat af Greater Copenhagen og skal fremme løsninger med eksportpotentiale og skabe grønne arbejdspladser.

Konsekvenserne af klimaforandringerne mærker vi allerede – og de tager til. På ti år har vi oplevet tørke, massive skybrud, voldsomme storme og oversvømmelser i samme omfang, som man normalt oplever over 20-50 år. Lukker vi øjnene og lader som ingenting, vil det få store økonomiske og menneskelige konsekvenser. Ved at dele viden, data og afprøve innovative løsninger i et levende laboratorium, vil Danmark og Sverige få mest muligt ud af milliardstore samfundsinvesteringer i klimatilpasning, kloakering, rensningsanlæg og regnvandsafledning.

Problem: Mere vand fra oven, fra neden og fra siden

En enkelt google-søgning på det store skybrud i 2011 i regionen kan få de fleste til at blive enige om, at over 100 år gamle kloaker og bebyggelse på lavtliggende eller kystnære områder ikke er tidssvarende. Samfundsøkonomiske beregninger fra Region Hovedstaden viser også, at alene for den danske del af regionen vil regningen for en stormflod løbe op i 22 milliarder kroner.

Frank Brodersen fremhæver, at det er helt unikt med et dansk-svensk samarbejde om klimatilpasning, som kan bygge videre på gode regionale projekter.

De 12 partnere bag initiativet

Kontakt for yderligere information

Frank Brodersen, Forperson for Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, Direkte tlf.: 2795 4444, E-mail: frbr@hofor.dk
Christian Hørdum Andersen, Senior Advisor Communication, Greater Copenhagen, Direkte tlf.: 28222550, E-mail: chh@greatercph.com

 

FAKTABOKS


Fakta 1: Partnerskabets mission: De fire D’er.

Decarbonificering. Investering i og dimensionering af spildevandsrensningsanlæg har stor betydning for regionens samlede CO2 udledning. Derfor er det afgørende at lave de rigtige investeringer, der hvor pengene gør mest nytte.

Decentralisering. Kapacitetsudvidelse af eksisterende infrastruktur for regnvandsafledning sker ofte ved en række decentrale løsninger til håndtering af regnvand. Eksempelvis bliver byers vandafledning i stigende grad håndteret af lokale og billige løsninger som LAR-anlæg og regnbede.

Deling af viden. Arbejdet med klimatilpasning skal baseres på at forbedre mulighederne for sammen at skabe, samle og dele viden mellem Danmark og Sverige

Digitalisering. Dataindsamling har traditionelt været forbeholdt statslige institutioner – men der er nu også fokus på forsyningsselskabernes data, og på en ”demokratiserede” dataproduktion med deltagelse af borgere og virksomheder. Digitalisering giver muligheder for at inddrage borgere, brugere og virksomheder til en reel samskabelse af den mest optimale klimasikring.
 

Fakta 2: Historien bag partnerskabet

 

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland og samtlige 85 kommuner. Greater Copenhagen har formuleret et politisk charter – Greater Copenhagen Green – der fastlægger samarbejdets ambitioner indenfor grøn omstilling og bæredygtig vækst. Chartret peger på fire prioriterede områder, herunder klimatilpasning.


For at støtte op om chartret har en række svenske og danske partnere taget det første skridt - som vi håber mange andre vil følge – og har indgået et forpligtende samarbejde. Partnere har derfor tiltrådt et forståelsespapir – Memorandum of Understanding, hvori de forpligter sig til at:

- bidrage med viden og løsninger til klimarobusthed
- skabe synergi mellem planlagte investeringer i området
- åbne organisationerne for innovation og løsninger
- fremme efterspørgslen af innovative løsninger i markedet