Hoppa till huvudinnehåll
Image

Nytt partnerskap optimerar miljardstora investeringar, samtidigt som det skapa innovation och gröna arbetsplatser

tors, 05/06/2021 - 13:35
Ett starkt dansk-svenskt partnerskap med bland andra Köpenhamns kommun, Malmö stad och Helsingborg stad samarbetar för att skapa klimatanpassningens svar på Silicon Valley. Partnerskapet har initierats av Greater Copenhagen, och ska främja lösningar med exportpotential och skapa gröna arbetsplatser.

Konsekvenserna av klimatförändringarna kan vi redan märka - och de växer. På bara tio år har vi upplevt torka, massiva skyfall, våldsamma stormar och översvämningar som vi normalt upplever på 20-50 år. Om vi blundar och låtsas som ingenting, får det stora ekonomiska och mänskliga konsekvenser. Men genom att dela kunskap och fakta, och genom att testa innovativa lösningar i ett levande laboratorium, får Danmark och Sverige ut mer av sina miljardstora samhällsinvesteringar i klimatanpassning, kloakutbyggnad, reningsverk och dagvattenanläggningar.

"Klimatkrisen är global, men den måste lösas lokalt. Därför lanserade vi Greater Copenhagen Green 2020, vilket är våra 85 kommuner och fyra regioners lokala bidrag till den gröna omställningen. Med detta digitala och skalbara initiativ inleder vi nu ett av de viktigaste kapitlen – klimatanpassningen, där vi bland annat ska säkra framtiden för vårt dricksvatten. Vi kallar initiativet ”ett klimatrobust Greater Copenhagen”, och vi är stolta över att bidra till både den danska och svenska regeringens klimatanpassningsplaner ”, säger Peter Danielsson (M), talesperson för Greater Copenhagen Green och borgmästare i Helsingborgs stad.

 

Problem: Mer vatten uppifrån, underifrån och från sidan

En enkel google-sökning av det stora skyfallet som drabbade Köpenhamn 2011 kan förmodligen få de flesta att bli överens om att över 100 år gamla avlopp och byggnader i låglands- eller kustområden behöver moderniseras. Samhällsekonomiska beräkningar från Region Hovedstaden visar också, at bara för den danska delen av regionen kan räkningen efter en stormflod hamna på uppåt 22 miljarder kronor.

”Klimatförändringarna känner inga landsgränser, och det är därför logiskt att vi gör gemensam sak över landsgränserna och utvecklar lösningar som bland annat kan förutsäga när nästa våldsamma väder kommer att drabba oss. Med digitalisering kan vi göra vår klimatanpassning smartare, så att vi kan optimera våra offentliga investeringar i både vatten- och miljösektorn på båda sidor av sundet”, säger den drivande kraften i projektet, Frank Brodersen, talperson för det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Han tillägger att det rör sig om i storleksordningen tvåsiffriga miljardinvesteringar över de kommande 20 - 30 åren, och att man i den offentliga debatten hör om tal på långt över 80 miljarder SEK.

Frank Brodersen betonar att det är helt unikt med ett dansk-svenskt samarbete omkring klimatanpassning, som kan bygga vidare på bra regionala projekt.

"Detta initiativ är öppet för alla, så jag skulle vilja uppmuntra både myndigheter, företag och vetenskapliga institutioner att delta i uppbyggandet av ett globalt kraftcenter för klimatanpassning ", avslutar Frank Brodersen.

 

Tolv partners bakom initiativet

1.      Region Hovedstaden

2.      Malmö stad

3.      Helsingborgs stad

4.      Københavns Kommune

5.      HOFOR

6.      NOVAFOS

7.      NSVA

8.      VA Syd

9.      Sweden Water Research

10.   Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

11.   Greater Copenhagen

12.   Danska ambassaden i Stockholm

 

FAKTARUTA

Partnerskapets mission - De fyra D:erna.

 

Historien bakom partnerskapet

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete mellan Region Själland, Region Skåne, huvudstadsregionen, Hallandsregionen och alla 85 kommuner. Greater Copenhagen har formulerat en politisk charter - Greater Copenhagen Green - som beskriver samverkans ambitioner inom grön omställning och hållbar tillväxt. Chartret pekar ut fyra prioriterade områden, häribland klimatanpassning.
För att backa upp chartret har en rad svenska och danska partners tagit ett första steg – som vi hoppas fler vill följa – genom att ansluta sig till samarbetet. Man har därför tagit fram ett Memorandum of Understanding, där de åtar sig att:

1) ​​bidra med kunskap och lösningar för klimatresiliens,

2) skapa synergier mellan investeringarna i området,

3) öppna sina organisationer för innovation och lösningar, samt

4) främja efterfrågan av innovativa lösningar på marknaden.

 

Kontakta för mer information

Peter Danielsson (M), talesman för Greater Copenhagen Green, Borgmästare Helsingborgs stad
Telefon: 042- 10 50 87
Frank Brodersen, talesman för Det Nationale Netværk for Klimatilpasning
Telefon: +45 2795 4444, E-post: frbr@hofor.dk
Christian Hørdum Andersen, Senior Advisor Communication, Greater Copenhagen
Telefon: +45 2822 2550, E-post: chh@greatercph.com