Gå til hovedindhold

Corona rammer øresundspendlere med ekstra skattebureaukrati

ons, 09/02/2020 - 11:33
Coronakrisen kan koste grænsependlere og virksomheder i Greater Copenhagen ekstra udgifter og skatteadministration, fordi pendlerne blev pålagt at arbejde hjemmefra. Det er uretfærdigt og skadeligt for mobiliteten og den økonomiske integration, advarer Greater Copenhagens Managing Director, Tue David Bak.

Mange lønmodtagere har af sundhedsmæssige grunde arbejdet hjemmefra under coronapandemien, og hjemmearbejdet kan få skattemæssige konsekvenser for grænsependlere i Greater Copenhagen. Det skyldes, at regeringerne i Sverige og Danmark ikke har planer om at gøre en undtagelse fra de svensk-danske skatteaftaler for Øresundspendlere under coronapandemien.

Dermed kan grænsependlere, som har arbejdet hjemme under pandemien, blive skattepligtige i det land, de bor i efter opholdslandets skatteregler, og det kan skabe unødige administrative byrder for regionens pendlere og arbejdsgivere, advarer Greater Copenhagens Managing Director, Tue David Bak.

”Af hensyn til mobiliteten og den økonomiske integration i Greater Copenhagen havde vi naturligvis helst set, at regionens pendlere og arbejdsgivere var sluppet for ekstra skatteadministration som følge af corona. Pendlerne har jo ikke selv valgt at arbejde hjemmefra, det blev de pålagt af myndighederne i foråret,” siger Tue David Bak og tilføjer:

”Nationale foranstaltninger mod pandemien har allerede gjort hverdagen vanskelig for grænsependlerne og erhvervslivet”.

I foråret oplyste myndighederne, at coronakrisen ikke ville påvirke øresundspendlernes socialforsikring, selv om mange pendlere var tvunget til at arbejde hjemmefra, men en tilsvarende undtagelse kommer altså ikke på skatteområdet.

Nationale regler tager over

I praksis betyder regeringernes beslutning, at skånske pendlere skal aflevere selvangivelse i Danmark som hidtil for den periode, de har været på arbejde i Danmark, men kan blive nødt til også at selvangive i Sverige for den periode, de har arbejdet hjemmefra.

Øresundspendlere, der er bosat i Danmark og betaler den såkaldte SINK-skat i overensstemmelse med de svensk-danske aftaler om øresundsskat, kan blive skattepligtige efter nationale danske regler for den periode, de har arbejdet hjemmefra frem for at tage til deres arbejdsplads i Sverige.

Navnlig for denne gruppe af pendlere kan beskatning efter nationale danske regler betyde, at de kan blive beskattet hårdere i den periode, de har arbejdet hjemmefra, end hvis de var blevet beskattet efter SINK-skatteaftalen hele året.

Omkring 15.000 personer er grænsependlere i Greater Copenhagen. Heraf pendler ca. 13.000 fra Skåne til Danmark.