Hoppa till huvudinnehåll

CORONA DRABBAR ÖRESUNDSPENDLARE MED EXTRA SKATTEBYRÅKRATI

ons, 09/02/2020 - 12:57
Coronakrisen kan kosta gränspendlare och företag i Greater Copenhagen extra kostnader och skatteadministration, eftersom pendlare tvingas arbeta hemifrån. Detta är orättvist och skadar rörligheten och den ekonomiska integrationen, varnar Greater Copenhagens Managing Director, Tue David Bak.

Många anställda har arbetat hemifrån av hälsoskäl under coronapandemin och att arbeta hemifrån kan få skattekonsekvenser för gränspendlare i Greater Copenhagen. Detta beror på att regeringarna i Sverige och Danmark inte har några planer på att göra undantag från de svensk-danska skatteavtalen för öresundspendlare under coronapandemin.

Gränspendlare som har arbetat hemma under pandemin kan därför bli beskattningsbara i det land de bor i enligt skattereglerna i bosättningslandet, vilket kan skapa onödiga administrativa bördor för regionens pendlare och arbetsgivare, varnar Greater Copenhagens Managing Director, Tue David Bak.

"Med tanke på rörligheten och den ekonomiska integrationen i Greater Copenhagen skulle vi naturligtvis ha föredragit att regionens pendlare och arbetsgivare hade sluppit ytterligare skatteförvaltning till följd av Corona. Pendlarna har inte valt att arbeta hemifrån, de tvingades till det av myndigheterna under våren", säger Tue David Bak och tillägger:

"Nationella åtgärder mot pandemin har redan försvårat vardagen för gränspendlare och företag."

I våras sade myndigheterna att coronakrisen inte skulle påverka socialförsäkringen för pendlare på Öresund, trots att många pendlare tvingades arbeta hemifrån, men ett sådant undantag kommer inte att göras på skatteområdet.

Nationella regler tar över

I praktiken innebär regeringarnas beslut att skånska pendlare, som tidigare har lämnat in skattedeklarationer i Danmark för den tid de har arbetat i Danmark, också kommer behöva lämna in skattedeklarationer i Sverige för den tid de har arbetat hemifrån.

Öresundspendlare som är bosatta i Danmark och betalar den så kallade SINK-skatten i enlighet med de svensk-danska avtalen om ”Öresundsskatt” kan bli beskattade enligt danska nationella regler för den period då de arbetade hemifrån i stället för att åka till sin arbetsplats i Sverige.

Särskilt för den gruppen av pendlare kan beskattningen enligt nationella danska regler innebära att de beskattas hårdare för den tid de har arbetat utanför hemmet än om de hade beskattats enligt SINK-skatteavtalet för hela året.

Omkring 15 000 personer är gränspendlare i Köpenhamn. Av dessa pendlar cirka 13 000 från Skåne till Danmark.