Gå til hovedindhold

Greater Copenhagen ønsker klarhed om grænseåbning

fre, 05/29/2020 - 11:41
Coronapandemien har sat vores samfund på en hård prøve sundhedsmæssigt og økonomisk, og sundhedskrisen har samtidig vist, at sundhed og velstand er dybt afhængige af hinanden. Krisen har også gjort det tydeligt, hvor afhængige vi er af hinanden – ikke bare inden for vores egen kommune, region eller land, men på tværs af landegrænserne.

I Greater Copenhagen, der omfatter Østdanmark og Sydsverige, er den indbyrdes afhængighed blevet særlig tydelig under coronapandemien. Til daglig passere tusindvis af borgere og varetransporter grænsen uhindret, og metropolregionens økonomi er vævet tæt sammen på tværs af landegrænsen. Da grænsen blev lukket for at dæmme op for spredningen af coronasmitte, blev der også sat en midlertidig stopper for en betydelig del af regionens økonomiske aktivitet.

Mens store dele af samfundet nu gradvist lukkes op igen, er den dansk-svenske grænse fortsat lukket for svenske rejsende, og det er stadig uvist, hvornår regionens borgere og virksomheder kan se frem til, at grænsen genåbnes.

”I Greater Copenhagen anerkender vi til fulde, at hensynet til befolkningens sundhed går forud for andre hensyn. Vi må dog samtidig erkende, at den lukkede grænse er en alvorlig barriere for genopbygningen af den økonomiske aktivitet i vores region. Jeg vil derfor gerne udtrykke mit håb om, at den danske regering snarest muligt vil tilkendegive, hvornår en genåbning af grænsen kan ske,” siger Greater Copenhagen Committee’s formand, Heino Knudsen, der tillige er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Heino Knudsen understreger, at en genåbning af grænsen må være sundhedsmæssigt forsvarlig, men at en tidsplan for genåbningen fra den danske regerings side vil være en stor hjælp for borgere og erhvervsliv i Greater Copenhagen. Derfor opfordrede han den 20. maj i et brev til justitsminister Nick Hækkerup den danske regering til at tage stilling til grænsespørgsmålet.

”I den svenske del af vores fælles Greater Copenhagen-geografi er udfordringen med den lukkede danske grænse særligt tydelig. Der er ingen tvivl om, at hvis vi ønsker at klare os i konkurrencen med andre metropolregioner i verden, må vi have fri bevægelighed for varer og mennesker i vores egen region. Ellers lider vi et tab af velstand, som kan blive permanent,” siger Heino Knudsen.

Han håber, at den danske regering vil informere befolkningen om sine planer og genåbne grænsen til Sverige, så snart omstændighederne gør det muligt.