Hoppa till huvudinnehåll

GREATER COPENHAGEN VILL HA KLARHET OM ÖPPNANDET AV GRÄNSEN

fre, 05/29/2020 - 12:48
Coronapandemin har satt vårt samhälle på prov i hälsorelaterade och ekonomiska termer. Hälsokrisen har också visat att hälsa och välstånd är djupt beroende av varandra. Krisen har också visat hur beroende av varandra vi är - inte bara inom vår egen kommun, region eller land, utan även över nationsgränserna.

I Greater Copenhagen, som omfattar östra Danmark och södra Sverige, har det ömsesidiga beroendet blivit särskilt tydligt under coronapandemin. Varje dag passerar tusentals medborgare och varor gränsen obehindrat, och metropolregionens ekonomi är tätt sammanvävd över landgränsen. När gränsen stängdes för att hejda spridningen av coronainfektionen upphörde också en stor del av regionens ekonomiska verksamhet tillfälligt.

Medan stora delar av samhället nu successivt öppnas igen är den dansk-svenska gränsen fortfarande stängd för svenska resenärer, och det återstår att se när regionens medborgare och företag kan se fram emot att gränsen öppnas igen.

"I Greater Copenhagen är vi fullt medvetna om att befolkningens hälsa har företräde framför andra överväganden. Men vi måste också inse att den stängda gränsen är ett allvarligt hinder för återuppbyggnaden av den ekonomiska verksamheten i vår region. Jag vill därför uttrycka min förhoppning om att den danska regeringen så snart som möjligt kommer att meddela när gränsen kan öppnas igen", säger Heino Knudsen, ordförande för Greater Copenhagen Committee samt ordförande för regionrådet i Region Sjælland.

Heino Knudsen betonar att ett återöppnande av gränsen måste vara försvarbart ur hälsosynpunkt, men att en tidsplan för återöppnandet från den danska regeringen skulle vara till stor hjälp för medborgare och företag i Greater Copenhagen. I ett brev till justitieminister Nick Hækkerup den 20 maj uppmanade han därför den danska regeringen att ta ställning i gränsfrågan.

"I den svenska delen av vårt gemensamma område Greater Copenhagen är utmaningen med den stängda danska gränsen särskilt tydlig. Det råder ingen tvekan om att om vi vill konkurrera med andra storstadsregioner i världen måste vi ha fri rörlighet för varor och människor inom vår egen region. Annars kommer vi att drabbas av en välståndsförlust som kan bli permanent", säger Heino Knudsen.

Han hoppas att den danska regeringen kommer att informera befolkningen om sina planer och öppna gränsen mot Sverige igen så snart omständigheterna tillåter det.