Gå til hovedindhold
Nyhed

Investering i ny infrastruktur er nødvendig

man, 08/05/2019 - 11:58
Kronik af formandskabet for Greater Copenhagen bragt i Børsen den 10. juli 2019.

Frank Jensen, forman, Greater Copenhagen, og overborgmester i København
Heino Knudsen, næstformand, Greater Copenhagen, og formand for regionsrådet, Region Sjælland
Carl-Johan Sonesson, næstformand, Greater Copenhagen, og regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Mikaela Waltersson, næstformand, Greater Copenhagen, og regionstyrelsens ordförande, Region Halland

At investere i en forbedret infrastruktur vil skabe øget vækst, velstand og livskvalitet. Både for danske og svenske borgere.

 

Udvidelse af Københavns Lufthavn, højhastighedstog fra Stockholm til Malmø og Femernforbindelsen og nye forbindelser over Øresund. Hvordan sørger vi får at udvikle vores internationale tilgængelighed og kobling mellem Sverige og Danmark? Spørgsmålene er afgørende, da fælles investeringer i ny infrastruktur er nødvendige for at fremtidssikre vores region.

Med den nye regering i Danmark har vi nu socialdemokratisk ledede regeringer i både Danmark og Sverige, som begge bør prioritere fornuftige og nødvendige investeringer. Derfor vil vi opfordre til, at den nye danske transportminister Benny Engelbrecht stiller Greater Copenhagen centralt: Investeringer i ny infrastruktur er afgørende, hvis vi skal udvikle og fremtidssikre hele vores metropolregion fra Halland til Lolland.

En styrket mobilitet er forudsætningen for at skabe øget vækst og velstand i Danmark og i Sverige. Greater Copenhagen-samarbejdet blev etableret i 2016 og består af en række svenske og danske byer, hvoraf Malmø og København er de største. I dag består samarbejdet af fire regioner – Skåne, Halland, Region Hovedstaden og Region Sjælland – i alt 85 kommuner.

Hurtigere og grønnere

Vores vision er at binde Greater Copenhagen endnu bedre sammen de kommende år. Vi ønsker at skabe nye, faste forbindelser i vores metropolregion, som er hurtigere, nemmere og grønnere.

Forbindelser, som bringer os tættere på resten af verden, og som gør det lettere at komme til og fra arbejde i hverdagen. I Greater Copenhagen står vi derfor sammen om følgende ambitiøse mål: Udbygning af Københavns Lufthavn som et internationalt knudepunkt og Femernforbindelsen, som står færdig i 2028 og vil ændre mobiliteten for mennesker og transporten af gods. Den vil knytte os tættere på vækstcentret Hamborg, men giver også nye trafikstrømme, som skaber behov for yderligere udbygning af infrastrukturen.

Vi arbejder derfor også for en fast forbindelse over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg, en Øresundsmetro mellem Malmø og København, højhastighedstog fra Stockholm til Københavns Lufthavn og udbygning af Vestkystbanen til Gøteborg og helt op til Oslo.

Tre centrale udfordringer

Disse infrastrukturprojekter er helt nødvendige at realisere, forbi vores metropolregion står overfor tre centrale udfordringer.

For det første er regionen udfordret af et markant vokseværk.

I dag er vi i alt ca. 4.3 millioner indbyggere på svensk og dansk side. Men indenfor de kommende ti år vokser Greater Copenhagen med 300.000 indbyggere. De mange nye indbyggere vil sætte vores veje og jernbaner under pres, idet en stigende trængsel vil hæmme mobiliteten og forlænge rejsetiden for både personer og gods.

Det påvirker altså hverdagen for borgere og erhvervslivet og i sidste ende også vores vækstmuligheder, når vi bliver flere, der vil bevæge os rundt. For det andet er Greater Copenhagen i benhård international konkurrence.

Mange virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og internationalt højtuddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende med en målrettet indsats, som forbedrer rammevilkårene og vækstbetingelserne, hvor det bliver endnu nemmere for borgere og virksomheder at komme til, fra og rundt i hele metropolregionen. På samme måde skal det være nemt og attraktivt for virksomheder og potentielle medarbejdere at vælge Greater Copenhagen, idet vi tilbyder unik mobilitet og livskvalitet.

For det tredje bliver arbejdsstyrken ældre de kommende år. Dette gælder især på den danske side, hvor Region Hovedstaden og Region Sjælland har en voksende befolkningsgruppe på over 60 år.

Går glip af arbejdspladser

Det udfordrer vores arbejdsgivere, som på sigt vil mangle kvalificeret arbejdskraft. Hvis virksomhederne bliver nødt til at flytte aktiviteter ud af metropolområdet for at finde medarbejdere, vil det medføre, at Danmark går glip af arbejdspladser og produktion.

Samtidig er der brug for flere arbejdspladser i andre dele af regionen, f.eks. i Sydsverige.

Forudsætningen for, at efterspørgslen og udbuddet i forhold til arbejdskraften kan udlignes, er, at vi har et sammenhængende og integreret arbejdsmarked i hele regionen. Det kræver, at vi styrker vores trafikale infrastruktur, så Greater Copenhagen bindes endnu stærkere sammen, og rejsetiden reduceres på tværs af regionen.

Så kære Benny Engelbrecht, som ny transportminister håber vi, at du vil være med til at løse udfordringerne og prioritere en transportpolitik, hvor vi i fællesskab bidrager til vækst, livskvalitet og en endnu bedre hverdag for vores borgere. Ikke blot i Greater Copenhagen, men i hele Danmark og Sverige.