Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

INVESTERING AV NY INFRSTRUKTUR BEHÖVS

mån, 08/05/2019 - 12:37
Krönika från ordförandeskapet för Greater Copenhagen publicerad i Børsen den 10 juli 2019.

Frank Jensen, ordförande, Greater Copenhagen, och överborgmästare i København
Heino Knudsen, vice ordförande, Greater Copenhagen, och regionstyrelsens ordförande för regionsrådet, Region Sjælland
Carl-Johan Sonesson, vice ordförande, Greater Copenhagen, och regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Mikaela Waltersson, vice ordförande, Greater Copenhagen, och regionstyrelsens ordförande, Region Halland

Investeringar i förbättrad infrastruktur kommer att öka tillväxten, välståndet och livskvaliteten. För både danska och svenska medborgare

Utbyggnaden av Köpenhamns flygplats, höghastighetståg från Stockholm till Malmö och Fehmarnbelt-förbindelsen samt nya förbindelser över Öresund. Hur utvecklar vi vår internationella tillgänglighet och kopplingen mellan Danmark och Sverige? Dessa frågor är viktiga eftersom det krävs gemensamma investeringar i ny infrastruktur för att säkra vår regions framtid.

Med den nya regeringen i Danmark har vi nu socialdemokratiskt ledda regeringar i både Danmark och Sverige, som båda bör prioritera förnuftiga och nödvändiga investeringar. Vi uppmanar därför Danmarks nya transportminister Benny Engelbrecht att sätta Greater Copenhagen i centrum: investeringar i ny infrastruktur är nödvändiga om vi ska kunna utveckla och framtidssäkra hela vår metropolregion från Halland till Lolland.

Ökad rörlighet är en förutsättning för ökad tillväxt och välstånd i Danmark och Sverige. Greater Copenhagens-samarbetet bildades 2016 och består av ett antal danska och svenska städer, varav Köpenhamn och Malmö är de största. Idag består samarbetet av fyra regioner – Skåne, Halland, Region Hovedstaden och Region Sjælland – och totalt 85 kommuner.

Snabbare och grönare

Vår vision är att koppla samman Greater Copenhagen ännu bättre under de kommande åren. Vi vill skapa nya, fasta förbindelser i vår metropolregion som är snabbare, enklare och grönare.

Förbindelser som försätter oss närmre resten av världen och som gör det lättare att ta sig till och från arbetet i vardagen. I Greater Copenhagen förenas vi därför av följande ambitiösa mål: utvecklingen av Köpenhamns flygplats som ett internationellt nav och Fehmarnbelt-förbindelsen, som kommer att vara klar 2028 och som kommer att förändra rörligheten för människor och godstransport. Det kommer att knyta oss närmre tillväxtcentret Hamburg, men det kommer också att medföra nya trafikflöden som kräver ytterligare infrastrukturutveckling.

Därför arbetar vi också med att få en fast förbindelse över Öresund mellan Helsingør och Helsingborg, en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö, höghastighetståg från Stockholm till Köpenhamns flygplats samt en förlängning av Västkustbanan till Göteborg och hela vägen till Oslo.

Tre centrala utmaningar

Dessa infrastrukturproblem är absolut nödvändiga att genomföra eftersom vår metropolregion står inför tre centrala utmaningar.

För det första är regionen inför en betydande tillväxt.

I dag är vi totalt ca 4.3 miljoner invånare på både den danska och svenska sidan. Inför de kommande tio åren kommer Greater Copenhagen växa med 300 000 invånare. Med alla nya invånare kommer det sättas press på våra vägar och järnvägar, eftersom den ökande trängseln kommer att försvåra rörligheten och förlänga restiderna för både människor och varor.

Det kommer att påverka medborgarnas och företagens vardag och i slutändan våra tillväxtmöjligheter, eftersom fler av oss vill röra på oss. För det andra är Greater Copenhagen i hård internationell konkurrens

Många företag behöver kvalificerad personal och internationellt högkvalificerad arbetskraft. Det är därför viktigt att vidta riktade åtgärder för att förbättra ramvillkoren och förutsättningarna för tillväxt och göra det lättare för medborgare och företag att ta sig till, från och runt hela metropolregionen. På samma sätt måste det vara enkelt och attraktivt för förtag och potentiella anställda att välja Greater Copenhagen, som erbjuder unik rörlighet och livskvalitet.

För det tredje kommer arbetskraften att åldras under de kommande åren. Detta gäller särskilt den danska sidan, där Region Hovedstaden och Region Sjælland har en växande befolkningsgrupp på över 60 år.

Att gå miste om jobb

Detta är en utmaning för våra arbetsgivare, som i slutändan kommer att få brist på kvalificerad arbetskraft. Om företagen måste flytta sin verksamhet från metropolregionen kommer Danmark att förlora arbetstillfällen och produktion. ¨

Samtidigt behövs fler arbetstillfällen i andra delar av regionen, till exempel södra Sverige.

En förutsättning för att kunna balansera efterfrågan och utbud av arbetskraft är att vi har en sammanhängande och integrerad arbetsmarknad i hela regionen. Detta kräver att vi stärker vår transportinfrastruktur för att knyta samman Greater Copenhagen ännu starkare och minska restiderna i hela regionen.

Så, käre Benny Engelbrecht, som ny transportminister hoppas vi att du kommer att bidra till att lösa utmaningarna och prioritera en transportpolitik där vi tillsammans bidrar till tillväxt, livskvalitet och en ännu bättre vardag för våra medborgare. Inte bara i Greater Copenhagen, utan i hela Danmark och Sverige.