Gå til hovedindhold

"Samfundsøkonomiske gevinster ved Københavns Lufthavn" og "Connectivity"

Greater Copenhagen lancerer nu to nye analyser om Københavns Lufthavn. Den ene beregner de samfundsøkonomiske gevinster, det vil sige de økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige effekter, som Københavns Lufthavn genererer for regionen. Analysen viser, at den samlede værdi er 80,9 mia. DKK, hvoraf 68 mia. DKK ender i Østdanmark. For Skåne og Halland er det samlede udbytte 13 mia. DKK.

De samfundsøkonomiske gevinster måles ved hjælp af forskellige typer af økonomiske effekter: direkte, indirekte, inducerende og katalytiske.*

Størst direct connectivity
Lufthavnene i Skandinavien kæmper stadig for at nå samme niveau af tilgængelighed som før pandemien. Københavns Lufthavn er den lufthavn, der har størst succes. Det fremgår af den anden analyse, som undersøger lufthavnenes direkte tilgængelighed, direct connectivity.

Direct connectivity er antallet og hyppigheden af tilgængelige direkte flyruter, hvilket er afgørende for en regions økonomiske udvikling. Direct connectivity fremmer handel, forretning og turisme. Det hjælper også virksomheder i regionen med at tiltrække udenlandsk kapital og arbejdskraft. 

Der er store forskelle inden for direct connectivity for de lufthavne, der sammenlignes i analysen. Københavns Lufthavn tager føringen med det højeste antal direkte flydestinationer. Oslo-Gardermoen kommer lige efter, og det er også de to lufthavne, der er kommet tættest på niveauet før pandemien. 

Størstedelen af de internationale flyvninger fra de sammenlignede lufthavne går til andre europæiske lande. Københavns Lufthavn har det største antal interkontinentale ruter med markant flere ruter til især Nordamerika.

Det gør Københavns Lufthavn til et centralt knudepunkt i et nordeuropæisk lufthavnsperspektiv, hvilket er af stor økonomisk betydning for både Sverige og Danmark.

- For den regionale udvikling i hele metropolregionen Greater Copenhagen er Københavns Lufthavn afgørende. Vores ambitioner om at tiltrække arbejdskraft og grønne virksomheder fra udlandet kan kun realiseres med en stærk international lufthavn. De nye tal viser, at vi er på rette vej, siger Lars Gaardhøj, formand for Greater Copenhagen.

- Analyserne viser tydeligt, hvor stor betydning lufthavnen har for hele regionen. Det er især vigtigt at fremhæve de enorme gevinster, den giver Sverige, for det glemmer man let, når man tænker på den som en dansk lufthavn, siger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

Læs analysen "Samfundsøkonomiske gevinster ved Københavns Lufthavn"

Læs analysen "Connectivity" 

*I 2022 præsenterede Greater Copenhagen også en analyse af de samfundsøkonomiske gevinster ved Københavns Lufthavn. Siden da har måleværktøjerne ændret sig, så det er misvisende at sammenligne resultaterne af de to analyser. Dette er forklaret mere detaljeret i den nye analyse.