Hoppa till huvudinnehåll

"Samhällsekonomiska vinster av Köpenhamns flygplats" och "Connectivity"

Greater Copenhagen publicerar nu två nya analyser om Köpenhamns flygplats. Den ena beräknar de samhällsekonomiska vinster, det vill säga, de ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga effekter, som Köpenhamns flygplats genererar för regionen. Analysen visar, att det totala värdet är 114,8 miljarder SEK, varav 97 miljarder SEK hamnar i Östdanmark. För Skåne och Halland är den totala vinsten 18,1 miljarder SEK.

De samhällsekonomiska vinsterna mäts med hjälp av olika typer av ekonomiska effekter: direkta, indirekta, inducerande och katalytiska.*

Starkast direct connectivity
Flygplatserna i Skandinavien kämpar fortfarande med att nå samma nivå av tillgänglighet som före pandemin. Köpenhamns flygplats är den flygplats som lyckas bäst. Det visar den andra analysen, som undersökt flygplatsers direkttillgänglighet, direct connectivity.

Direct connectivity är antal och frekvens av tillgängliga direktflyglinjer, som har avgörande betydelse för en regions ekonomiska utveckling. Direct connectivity främjar handel, affärsverksamhet och turism. Det hjälper också företag i närheten att attrahera utländsk kapital och arbetskraft.

Det råder stora skillnader i direct connectivity hos de flygplatser som jämförs i analysen. Köpenhamns flygplats intar täten, med högst antal direktflygdestinationer. Oslo-Gardermoen kommer tätt efter och det är också de två flygplatser som bäst kommit ifatt sina pre-pandemiska nivåer. 

Största delen av utrikesflygen från de jämförda flygplatserna går till andra europeiska länder. Köpenhamns flygplats har det största antalet interkontinentala rutter, med betydligt fler rutter till framför allt Nordamerika.

Det gör Köpenhamns flygplats till en central knutpunkt ur ett nordeuropeiskt flygplatsperspektiv, vilket har stor ekonomisk betydelse för både Sverige och Danmark.

- Köpenhamns flygplats är avgörande för den regionala utvecklingen i hela metropolregionen Greater Copenhagen. Våra ambitioner att attrahera arbetskraft och gröna företag från utlandet kan bara förverkligas med en stark internationell flygplats. De nya siffrorna visar att vi är på rätt väg, säger Lars Gaardhøj, ordförande för Greater Copenhagen.

- Analyserna visar tydligt på den stora betydelse flygplatsen har för hela regionen. Det är extra viktigt att lyfta fram de enorma vinster den bidrar med till Sverige, eftersom det lätt glöms bort, när man tänker på den som en dansk flygplats, säger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

Läs analysen "Samhällsekonomiska effekter av Köpenhamns flygplats"

Läs analysen "Connectivity"

*2022 presenterade Greater Copenhagen också en analys om samhällsekonomiska vinster från Köpenhamns flygplats. Därefter har mätverktygen ändrats, det är därför missvisande att jämföra resultaten i de båda analyserna. Detta förklaras närmare i den nya analysen.