Gå til hovedindhold
montage
Nyhed

Greater Copenhagen protesterer mod forslag, der truer Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity

fre, 03/01/2024 - 12:15

Et nyt forslag om at fjerne statsstøtten til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity har sendt ikke bare turismeindustrien, men også en række kommuner og organisationer på barrikaderne. Forslaget truer indtægter, arbejdspladser, tilgængelighed og infrastruktur i hele landet, lyder det.

Turismen i hovedstaden er en kæmpe industri med en årlig omsætning på 52 milliarder kroner. Den har formået at komme stærkt tilbage efter pandemien og slår nu nye rekorder.

Organisationen Wonderful Copenhagen har flere nationale opgaver, bl.a. driver Wonderful Copenhagen de to nationale udviklingsselskaber, der udvikler henholdsvis møde- og erhvervsturismen samt storbyturismen i hele Danmark og at sælge og markedsføre Danmark som krydstogtdestination. Wonderful Copenhagen modtager en årlig basisfinansiering fra staten på ca. 44 mio. kr. (2019 – det seneste fulde normale år før Corona). Wonderful Copenhagen får statens turismeinvestering til at vokse til langt over det dobbelte gennem offentlige-private partnerskaber. I 2019 fik Wonderful Copenhagen således gearet den statslige basisfinansiering med yderligere 58,6 mio. kr. fra andre kilder (herunder private lokalt og internationalt, kommuner, fonde, mv.)

Støtten bør fjernes, siger Ekspertgruppe

Men da den af regeringen nedsatte "Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte" for nylig fremlagde sin rapport med anbefalinger til ændringer af den statslige erhvervsstøtte, gik der en chokbølge gennem den danske turistbranche. Ekspertgruppen mener, at hele støtten skal omlægges markant, og blandt andet at bidraget til Wonderful Copenhagen skal bortsaneres.
En række organisationer og myndigheder er gået sammen om protester, bl.a. organiseret af Dansk Erhverv og Københavns Kommune. Det er ikke kun indtægterne til hovedstaden, der er truet, siger de. At trække støtten til Wonderful Copenhagen tilbage vil være et slag mod arbejdspladser, infrastruktur og turisme i hele landet. 

Turismen i hovedstaden er en vækstmotor for hele landet, påpeger de, blandt andet fordi den danner grundlag for vigtig dansk infrastruktur. Københavns Lufthavn, som giver god tilgængelighed for hele Danmark, er afhængig af turismen for at opretholde internationale flyruter. Det faktum, at hovedstaden er en stærk krydstogtdestination, gavner andre byer og havne rundt om i Danmark.  

Flere af Greater Copenhagens bestyrelsesmedlemmer er med i underskriftsindsamlinger for at redde støtten til Wonderful Copenhagen, en søsterorganisation til Greater Copenhagen.*

-    Hvis man fjerner statens støtte til hovedstadsturismen, er jeg bange for, at det kommer til at gå ud over antallet af arbejdspladser. Turismebranchen er historisk en branche, hvor også folk med korte uddannelser, eller ingen uddannelse, får mulighed for at få et spændende job. Desuden skaber turismen masser af omsætning, og placerer hovedstaden som et sted, man gerne vil rejse til, bo og arbejde, siger Lars Gaardhøj, formand i Greater Copenhagen og regionrådsformand i Region Hovedstaden.

-    Hovedstadens turisme skabte i 2019 en turismeomsætning på 52 mia. kr. Da Wonderful Copenhagen årligt modtager 49 mio. kr. fra staten, er det en helt igennem fornuftig forretning. Det er derfor helt hen i vejret at fjerne det statslige tilskud til Wonderful Copenhagen, siger Steen Christiansen, Formand, KKR Hovedstaden.

Copenhagen Capacity er også truet

Det er ikke kun Wonderful Copenhagen, der er i skudlinjen for den foreslåede tilbagetrækning af statsstøtten. Copenhagen Capacity er også nævnt i samme forbindelse. Copenhagen Capacity arbejder for at tiltrække virksomheder, investorer og arbejdskraft til hele Hovedstaden og Sjælland. I 2023 var Copenhagen Capacity ansvarlig for at tiltrække 32 internationale virksomheder til regionen samt 1900 nye arbejdspladser. Den årlige støtte fra staten er på 11,5 millioner kroner. Derudover bidrager Københavns Kommune med 9,5 millioner kroner i 2024, og organisationen modtager også projekttilskud fra bl.a. Greater Copenhagen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Men samlet set bidrog Copenhagen Capacitys indsats i 2023 med op imod 7 milliarder kroner til Danmarks BNP, og op til 2,6 milliarder kroner i øgede skattebetalinger.

Hovedstaden er uden tvivl Danmarks stærkeste internationale trækplaster, idet tre ud af fire udenlandske investeringer etablerer sig i hovedstadsområdet. Disse investeringer ville formentlig aldrig været gået til et andet sted i Danmark, men i stedet til andre udenlandske metropoler i det nordlige Europa. Samme billede gør sig gældende for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Resultaterne viser med al tydelighed, hvordan det kræver en håndholdt indsats at få medarbejdere og virksomheder til at komme hertil.

Derfor har mange virksomheder også været ude at protestere og vise, at der er stor opbakning til organisationens arbejde. Senest bestyrelsesformand Marianne Kock fra medicinalselskabet Ferring der har udtalt, hvordan Copenhagen Capacity har været afgørende for virksomhedens ekspansion i Danmark og tiltrækning af medarbejdere. 
Opbakningen kommer også fra København: 

-    Det skal være nemmere for udenlandske virksomheder, investorer og medarbejdere at vælge København og Danmark – ikke sværere. Hovedstadens virksomheder oplever en akut mangel på arbejdskraft, og derfor er det helt misforstået, hvis man fjerner støtten til Copenhagen Capacity, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester, Københavns Kommune.

*Greater Copenhagen modtager ikke statslig erhvervsstøtte, men finansieres af sine medlemmer, 89 kommuner og regioner i Sydsverige og Østdanmark.