Hoppa till huvudinnehåll
montage
Nyhet

Greater Copenhagen protesterar mot förslag som hotar Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity

fre, 03/01/2024 - 12:45

Ett nytt förslag om att ta bort den statliga finansieringen av Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity har fått inte bara turistnäringen, utan även ett antal kommuner och organisationer att gå upp på barrikaderna. Förslaget hotar intäkter, arbetstillfällen, tillgänglighet och infrastruktur i hela Danmark, menar de.

Turismen i den danska huvudstaden är en enorm industri med en årlig omsättning på 52 miljarder DKK. Den har lyckats komma tillbaka starkt efter pandemin och slår nu nya rekord.

Organisationen Wonderful Copenhagen har flera nationella uppdrag, bland annat att driva de två nationella utvecklingsbolag som utvecklar mötes-, affärs- och stadsturism i hela Danmark samt att sälja och marknadsföra Danmark som kryssningsdestination. Wonderful Copenhagen får en årlig grundfinansiering från den danska staten på cirka 44 miljoner danska kronor (2019, det sista hela normala året före Corona). Wonderful Copenhagen ökar statens turisminvesteringar till långt över det dubbla beloppet genom offentlig-privata partnerskap. Under 2019 ökade Wonderful Copenhagen den statliga grundfinansieringen med ytterligare 58,6 miljoner DKK från andra källor (inklusive privata lokala och internationella, kommuner, stiftelser etc.)
Statsstöd bör tas bort, säger expertgrupp

Men när den av den danska regeringen tillsatta ”Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte" nyligen presenterade sin rapport med förslag till förändringar av det statliga företagsstödet, gick en chockvåg genom den danska turistnäringen. Expertgruppen anser att hela stödet bör omorganiseras kraftigt och att bland annat bidraget till Wonderful Copenhagen bör tas bort.

En rad organisationer och myndigheter har gått samman för att protestera, däribland organisationen Dans Erhverv och Köpenhamns kommun. Det är inte bara intäkterna till huvudstaden som hotas, menar man. Att dra in stödet till Wonderful Copenhagen skulle vara ett hårt slag mot jobb, infrastruktur och turism i hela landet. 

Turismen i huvudstaden är en tillväxtmotor för hela landet, påpekar de, bland annat eftersom den utgör grunden för viktig dansk infrastruktur. Köpenhamns flygplats, som skapar god tillgänglighet för hela Danmark, är beroende av turismen för att upprätthålla internationella flygrutter. Att huvudstaden är en stark kryssningsdestination gynnar städer och hamnar runt om i Danmark.  
Flera av Greater Copenhagens styrelseledamöter ansluter sig till uppropen för att rädda finansieringen av Wonderful Copenhagen, en systerorganisation till Greater Copenhagen.* I ett inlägg från Dansk Erhverv säger de följande:

- Om man tar bort det statliga stödet till huvudstadens turism är jag rädd att det kommer att påverka antalet arbetstillfällen negativt. Turistnäringen är historiskt sett en bransch där även människor med låg eller ingen utbildning har möjlighet att få ett spännande jobb. Dessutom genererar turismen stora intäkter och positionerar huvudstaden som en plats dit människor vill resa, bo och arbeta, säger Lars Gaardhøj, ordförande för Greater Copenhagen och regionrådsformand i Region Hovedstaden.

- Under 2019 genererade turismen i huvudstaden en turismomsättning på 52 miljarder danska kronor. Eftersom Wonderful Copenhagen årligen får 44 miljoner danska kronor från staten är det en helt rimlig verksamhet. Det är därför helt orimligt att ta bort den statliga subventionen till Wonderful Copenhagen, säger Steen Christiansen, ordförande i KKR Hovedstaden.

Copenhagen Capacity är också hotat

Det är inte bara Wonderful Copenhagen som står i skottlinjen för den föreslagna indragningen av statliga subventioner. Även Copenhagen Capacity nämns i sammanhanget. Copenhagen Capacity arbetar för att attrahera företag, investerare och arbetskraft till huvudstadsområdet och Sjælland.

Under 2023 har Copenhagen Capacity stått för att attrahera 32 internationella företag till regionen och 1900 nya jobb. Den årliga finansieringen från staten är 11,5 miljoner DKK. Därutöver bidrar Köpenhamns kommun med 9,5 miljoner DKK 2024, och organisationen får också projektbidrag från bland annat Greater Copenhagen och Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Sammantaget bidrog Copenhagen Capacitys insatser under 2023 med upp till 7 miljarder DKK till Danmarks BNP och upp till 2,6 miljarder DKK i ökade skatteintäkter.

Huvudstaden Köpenhamn är utan tvekan Danmarks starkaste internationella dragplåster, med tre av fyra utländska investeringar lokaliserade till huvudstadsområdet. Dessa investeringar skulle förmodligen inte hamnat någon annanstans i Danmark, utan istället i andra länders storstadsområden i norra Europa. Detsamma gäller för högkvalificerad utländsk arbetskraft. Resultaten visar tydligt, att det krävs en handfast insats för att locka medarbetare och företag att komma hit, menar de som är emot förslaget.

Därför har många företag varit ute och protesterat och visat sitt stöd för organisationens arbete. Senast har styrelseordförande Marianne Kock från läkemedelsföretaget Ferring uttalat sig om hur Copenhagen Capacity har varit avgörande för företagets expansion i Danmark och för att attrahera medarbetare. 

Stödet kommer också från Köpenhamn: 

- Det ska vara lättare för utländska företag, investerare och medarbetare att välja Köpenhamn och Danmark, inte svårare. Huvudstadens företag upplever en akut brist på arbetskraft, och därför är det helt missriktat att ta bort stödet till Copenhagen Capacity, säger Sophie Hæstorp Andersen, överborgmästare, i ett upprop från Köpenhamns kommun.

*Greater Copenhagen får inga statliga företagsstöd, utan finansieras av sina medlemmar, 89 kommuner och regioner i södra Sverige