Gå til hovedindhold
Hero

Nordic Bio Solution Hub

Nye løsninger inden for Life Science vurderer reduktionspotentialet til at være over 800 millioner tons kuldioxid i 2030. Mulighederne inden for Life Science er mange og kan fx bidrage til en øget cirkularitet og udvikling af grønne brændstoffer, enzymer og fødevarer med reduceret kuldioxidudledning og klimapåvirkning.

Danmark og Sverige har en stærk position inden for bioteknologi, hvad angår forskning, innovation og produktion. Novo Nordisk, Chr. Hansen og Alfa Laval er nogle eksempler på verdensførende virksomheder inden for Life Science, bioteknologi og procesteknologi. Life Science er også en vigtig del af Danmarks BNP med en eksportværdi på over 140 milliarder danske kroner. For at kunne konkurrere med USA og Canada er der behov for et fælles nordisk center for biologiske løsninger. På tværs af Øresund kan et fælles knudepunkt lette samarbejde, udveksling og koordinering mellem aktører.

Målet med Nordic Bio Solution er at:

  • Støtte den pågående udvikling af banebrydende biologiske løsninger for test- og opskaleringsmiljøer, på kommercielle vilkår, ved at bygge videre på den omfattende industrielle infrastruktur som findes i Biotech City Kalundborg. Dette vil være rettet mod at imødegå den nuværende mangel på adgang til pilot- og demonstrationsfaciliteter i hovedstadsområdet, som repræsenterer et kritisk hul i den skandinaviske værdikæde for biologiske løsninger og er en stor markedsbarriere for nye virksomheder inden for området.
  • Facilitere samarbejdet mellem store virksomheder, nyetablerede virksomheder og videns-institutioner, og offentlige organisationer og myndigheder med hensigt på at styrke rammevilkårerne for danske og svenske biologiske løsninger fx juridiske forhold, standarder og godkendelses-procedurer.
  • Facilitere samarbejdet mellem store og nyetablerede virksomheder, vidensinstitutioner og institutter mm. for effektivt at kunne dokumentere og markedsføre bioteknologiske løsninger, fx alternative proteiner til fødevarer og foder, nye biomaterialer, biobaserede pesticider mv.
  • Koordinere større finansieringsindsatser på området omkring biologiske løsninger med vidensinstitutioner, nyetablerede virksomheder, og store virksomheder i Greater Copenhagen, fx konsortiepartnere, for at tiltrække eksterne midler til at understøtte udviklingen af biologiske løsninger i regionen.

Image

 

Greater Copenhagen Green 4 temaområder

Greater Copenhagen Green arbejder med grøn omstilling og grøn vækst inden for fire tematiske områder:

Image

Christian Beenfeldt
Projektchef, Knowledge Hub Zealand