Hoppa till huvudinnehåll
Image

Nordic Bio Solution Hub

Danmark och Sverige har en stark ställning inom bioteknikområdet när det gäller forskning, innovation och produktion. Företag som Novo Nordisk, Chr. Hansen och Alfa Laval är några exempel på världsledande verksamheter inom life science, bioteknik och processteknik. Life science är också en viktig del av Danmarks BNP, med en export på över 140 miljarder danska kronor. För att kunna konkurrera med USA och Kanada behövs ett gemensamt nordiskt centrum för biologiska lösningar. Över Öresund kan en gemensam hubb underlätta samarbete, utbyte och samordning mellan aktörer.

Syftet med Nordic Bio Solution Hub är att:

  • Stödja den pågående utvecklingen av banbrytande biologiska lösningar för test- och uppskalningsmiljöer, på kommersiella villkor, genom att bygga på den omfattande industriella infrastruktur som finns i Biotech City Kalundborg. Detta kommer att inriktas på att åtgärda den nuvarande bristen på tillgång till pilot- och demonstrationsanläggningar i Greater Copenhagen området, vilket utgör en kritisk lucka i den skandinaviska värdekedjan för biologiska lösningar och är ett stort marknadshinder för nya företag inom biologiska lösningar.
  • Underlätta samarbetet mellan stora företag, nystartade företag och kunskapsinstitutioner, offentliga enheter och myndigheter i syfte att stärka ramvillkoren, t.ex. rättsliga villkor, standarder och godkännandeförfaranden, för danska och svenska biologiska lösningar.
  • Underlätta samarbetet mellan stora företag, nystartade företag och kunskapsinstitutioner, institut och andra för att effektivt dokumentera och marknadsföra biotekniska lösningar, t.ex. alternativa proteiner för livsmedel och foder, nya biomaterial, biobaserade bekämpningsmedel osv.
  • Samordna större finansieringsinsatser på området för biologiska lösningar med kunskapsinstitutioner, nystartade företag och stora företag i Greater Copenhagen, t.ex. konsortiepartner, för att locka till sig extern finansiering för att stödja utvecklingen av initiativet för biologiska lösningar i Greater Copenhagen.

Image

 

Greater Copenhagen Green 4 temaområden

Greater Copenhagen Green arbetar med grön omställning och grön tillväxt inom fyra tematiska områden:

Image

Christian Beenfeldt
Projektchef, Knowledge Hub Zealand