Gå til hovedindhold
banner1

Life Science

En vigtig kilde til sundhed og velstand

 

Life Science er en industriel og forskningsmæssig styrkeposition i Greater Copenhagen og en vigtig kilde til velstand og beskæftigelse nu og i fremtiden. Fortsat udvikling af regionens life science-sektor er derfor en central byggesten i Greater Copenhagens indsats for at bevare og styrke metropolregionens velstand og konkurrenceevne fremover.

Presset fra klimaforandringer og globale kriser som coronapandemien i 2020 viser, at modstandsdygtighed i økonomi og sundhedssystemer er en forudsætning for sundhed og stabil velfærd. En førende position inden for life science bidrager til at styrke både økonomi som sundhed.

Medlemsorganisationerne i Greater Copenhagen driver sundhedssystemer i verdensklasse, og regionen har derfor et solidt fundament af private virksomheder, som er førende på deres felt, og offentlige institutioner, der leverer sundhedsydelser af meget høj kvalitet.

Projekter

Læs om tidligere og nuværende projekter, som vi er engageret i.

Mikrobiomet er et af de mest lovende nyere forskningsområder inden for life science, som potentielt kan revolutionere behandlingen af en lang række almindelige sygdomme, som lægevidenskaben længe har ledt efter en effektiv behandling til, herunder visse kræfttyper, diabetes og leddegigt.

Regionens life science-klynge inden for forskning i mikrobiomet er i europæisk topklasse. Den styrkeposition skal den nye indsats med et budget på 18 mio. DKK videreudvikle ved at tiltrække internationale life science-virksomheder med forskningsaktiviteter inden for mikrobiomet samt udenlandske talenter til forskerstillinger på universiteter, universitetshospitaler og private virksomheder i Greater Copenhagen. Projektet støttes med 9 mio. DKK fra EU’s Interregprogram, og med delvis finansiering fra Greater Copenhagen driver Medicon Valley Alliance, Invest in Skåne og Copenhagen Capacity et mikrobiom udviklingsprojekt, der vil styrke regionens forskning i kroppens mikroorganismer.
Udfordringerne med overvægt er et globalt fænomen, og der arbejdes indenfor Life Science feltet med forskellige modeller for at finde løsninger til at forebygge og behandle overvægtsproblematikker.

Erhvervsfyrtårnet Life Science bygger på anbefalinger fra Vækstteam Hovedstaden og er etableret af et bredt partnerskab af offentlige og private aktører, hvor Greater Copenhagen indgår som en del af hovedkonsortiet.

Fokus er på innovative offentlige-private samarbejder, hvor der sker en udvikling og afprøvning af løsninger indenfor overvægt, med det sigte at binde vækst inden for life science og velfærdsteknologi sammen med bedre og mere lighed i sundhed.