Hoppa till huvudinnehåll
banner1

Life Science

En viktig källa till hälsa och välstånd

 

Life Science är en industriell och forskningsmässig styrkeposition i Greater Copenhagen och en viktig källa till välstånd och sysselsättning nu och i framtiden. Fortsatt utveckling av regionens life science-sektor är därför en central byggsten i Greater Copenhagens insats för att bevara och stärka metropolregionens välstånd och konkurrenskraft framöver.

Pressen från klimatförändringar och globala kriser som coronapandemin år 2020 visar, att motståndskraft i ekonomi och sjukvårdsystem är en förutsättning för folkhälsa och stabil välfärd. En ledande position inom life science bidrar till att stärka både ekonomi och sjukvård.

Medlemsorganisationerna i Greater Copenhagen driver sjukvårdsystem i världsklass, och regionen har därför en stabil plattform av privata företag, som är ledande inom sina fält, och offentliga institutioner, som levererar sjukvårdstjänster av mycket hög kvalitet.

Genom pilotprojekt, allianser och attraktion av expertis och investeringar arbetar Greater Copenhagen för att utveckla och underbygga regionens näringslivs- och forskningsmässiga styrkeposition inom life science.

Projekt

Läs mer om de konkreta initiativ som våra medlemmar och huvudpartners arbetar med utifrån Greater Copenhagen Green.

Med delfinansiering från Greater Copenhagen driver Medicon Valley Alliance, Invest in Skåne och Copenhagen Capacity ett utvecklingsprojekt om mikrobiomer, som ska stärka regionens forskning om kroppens mikroorganismer. Mikrobiomer är ett av de mest lovande nyare forskningsområden inom life science, som potentiellt kan revolutionera behandlingen av en lång rad vanliga sjukdomar, som läkarvetenskapen länge har letat efter en effektiv behandling mo, häribland vissa cancertyper, diabetes och gikt.Regionens life science-forskning om mikrobiomer är av europeisk toppklass. Denna styrkeposition ska den nya insasten med en budget på 18 miljoner DKK vidareutveckla, genom att attrahera internationella life science-företag med forskningsaktiviteter om mikrobiomer samt utländska talanger till forskaranställningar på universitetssjukhus och privata företag i Greater Copenhagen. Projektet stods med 9 miljoner DKK från EU:s Interregprogram.
Utmaningen med ökande övervikt hos befolkningen är ett globalt fenomen och har därför en enorm marknadspotential. I Greater Copenhagen-regionen finns goda förutsättningar att utveckla lösningar på problemen.

Erhvervsfyrtårnet Life Science – Sund Vikt utgår från rekommendationer från Vækstteam Hovedstaden och är ett brett etablerat samarbete, med både privata och offentliga aktörer, där Greater Copenhagen ingår i huvudkonsortiet.

Projektet fokuserar på de olika innovativa offentlig-privata samarbeten, som arbetar med utveckling och tester av lösningar inom övervikt. Tillväxt inom life science och välfärdsteknologi ska kopplas samman med bättre och ökad jämställdhet inom hälsa.