Gå til hovedindhold
Image

Dansk og svensk minister: Potentialet i grænseoverskridende arbejdsmarked skal udnyttes.

fre, 09/03/2021 - 09:27

Pressemeddelelse - 3. september 2021 kl. 10:14

Mangel på arbejdskraft er en brændende platform i Danmark, og arbejdsløshed er et reelt problem i Sydsverige. Et tættere samarbejde mellem Danmark og Sverige om at skabe enklere og smidige forhold for jobpendlere er en stor del af en løsning, der vil kunne gavne jobefterspørgslen i Østdanmark og gøre arbejdsudbuddet større i Sydsverige. Det er en af konklusionerne efter dansk-svensk ministermøde om, hvordan man kan genstarte samarbejdet i Greater Copenhagen.

Flemming Møller Mortensen, dansk minister for nordisk samarbejde og Anna Hallberg, svensk minister for nordisk samarbejde mødtes den 1. september med repræsentanter fra Greater Copenhagen, Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren og Öresundsbron for at tale om, hvordan samarbejdet mellem Danmark og Sverige kan genstartes.

Parterne blev enige om to konkrete tiltag:

Ministre bakker op om øget samarbejde

Flemming Møller Mortensen, Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde, siger efter mødet:

”Det har været en meget udbytterig dag, og forhåbentlig kan den være med til at genstarte vores gode samarbejde. Der er nemlig et behov for at få forløst det potentiale, der er i Øresundsregionen. Det vil kunne komme både Danmark og Sverige til gavn, så det vil jeg arbejde for”.

Anna Hallberg, udenrigshandelsminister og minister med ansvar for nordisk samarbejde, siger efter mødet:

”Vi ska vara lyhörda för de problem som framkommit och dra lärdomar när vi blickar framåt och utvecklar samarbetet mellan våra länder, inte minst i Öresundsregionen och i gränshinderfrågor”.

Greater Copenhagens formand: Task force skal øge samarbejdet mellem Danmark og Sverige

Carl Johan Sonesson, regionsrådsformand, Region Skåne og formand, Greater Copenhagen, siger efter mødet:

”Det gäller att tänka lokalt och regionalt, ta bort onödiga hinder och snarare bygga broar än nya gränskontroller. Vi måste, och ska ha samma spelregler för att undvika att stänga gränsen mitt i Öresunds hjärta. För vi måste förstå att ”regionernas Europa”, som innebär att beslut fattas på lägsta möjliga nivå så nära invånarna som möjligt, kommer vara en stor fördel för vår region. Jag är därför mycket glad över att de två ministrarna för nordiskt samarbete idag tillkännagav, att vi tillsammans ska mötas var 6:e månad i en särskild task force för Greater Copenhagen, där viktiga frågor för regionens framtid kan fattas i ett forum med representanter från båda ländernas regeringar och lokala politiker.”

2,9 mia. DKK som gevinst skal indfries, siger Malmøs borgmester

Beregninger fra 2019 viser, at et fuldt integreret arbejdsmarked over Øresund resulterer i en årlig gevinst på op mod 2,9 mia. DKK for svensk og dansk økonomi tilsammen. Det potentiale skal indfries, mener Katrin Stjernfeldt Jammeh, borgmester i Malmø og medlem af bestyrelsen i Greater Copenhagen, der efter mødet siger:

”Greater Copenhagen är med 4,4 mio. invånare idag Nordens största arbetsmarknadsregion. Men för att på allvar bli en internationell motor i den gröna omställningen behöver regeringarna i Danmark och Sverige överbrygga de hinder som idag klyver arbetsmarknadsregionen itu samt framtidsinvestera för en större och bättre fungerande arbetsmarknad”.

På mødet deltog:

Ministermøde PM 2_web

Fakta om Greater Copenhagen – og det integrerede arbejdsmarked:

Læs Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen her