Hoppa till huvudinnehåll
Image

Svenska och danska ministern: Den gränsöverskridande arbetsmarknadens potential måsta utnyttjas.

fre, 09/03/2021 - 13:53
PRESSEMEDDELANDA - 3. september 2021 kl. 10:17Bristen på arbetskraft är en brinnande fråga i Danmark, och arbetslösheten är ett reellt problem i södra Sverige. Ett närmare samarbete mellan Danmark och Sverige för att skapa enklare och mer flexibla förutsättningar för arbetspendlare är en stor del av en lösning som kan gynna efterfrågan på arbetskraft i Östdanmark och göra utbudet på arbeten större för personer i södra Sverige. Detta är en av slutsatserna efter det dansk-svenska ministermötet kring hur samarbetet i Greater Copenhagen kan omstartas.

Ministermøde PM_web

Flemming Møller Mortensen, Danmarks minister för nordiskt samarbete och Anna Hallberg, Sveriges minister för nordiskt samarbete träffade den 1 september representanter från Greater Copenhagen, Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Öresundsbron för att prata om hur samarbetet mellan Danmark och Sverige kan omstartas.

Parterna enades om två konkreta åtgärder.

Parterna avtalade att;

Ministrar stöder ökat samarbete

Flemming Møller Mortensen, minister för utvecklingssamarbete och minister för nordiskt samarbete, säger efter mötet:

”Det har været en meget udbytterig dag, og forhåbentlig kan den være med til at genstarte vores gode samarbejde. Der er nemlig et behov for at få forløst det potentiale, der er i Øresundsregionen. Det vil kunne komme både Danmark og Sverige til gavn, så det vil jeg arbejde for”.

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, säger efter mötet:

”Vi ska vara lyhörda för de problem som framkommit och dra lärdomar när vi blickar framåt och utvecklar samarbetet mellan våra länder, inte minst i Öresundsregionen och i gränshinderfrågor”.

Greater Copenhagens ordförande: En task force ska öka samarbetet mellan Danmark och Sverige

Carl Johan Sonesson, ordförande i regionstyrelsen, Region Skåne och ordförande Greater Copenhagen, säger efter mötet:

”Det gäller att tänka lokalt och regionalt, ta bort onödiga hinder och snarare bygga broar än nya gränskontroller. Vi måste, och ska ha samma spelregler för att undvika att stänga gränsen mitt i Öresunds hjärta. För vi måste förstå att ”regionernas Europa”, som innebär att beslut fattas på lägsta möjliga nivå så nära invånarna som möjligt, kommer vara en stor fördel för vår region. Jag är därför mycket glad över att de två ministrarna för nordiskt samarbete idag tillkännagav att vi tillsammans ska mötas två gånger per år i en särskild task force för Greater Copenhagen, där viktiga frågor för regionens framtid kan fattas i ett forum med representanter från båda ländernas regeringar och lokala samt regionala politiker.”

2,9 miljarder DKK som vinst måste lösas in, säger Malmö stads kommunstyrelseordförande

Beräkningar från 2019 visar att en fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund resulterar i en årlig vinst på upp till 2,9 miljarder DKK för svensk och dansk ekonomi tillsammans. Den potentialen måste förverkligas, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och ledamot i styrelsen för Greater Copenhagen, som efter mötet säger:

”Greater Copenhagen är med 4,4 miljoner invånare idag Nordens största arbetsmarknadsregion. Men för att på allvar bli en internationell motor i den gröna omställningen behöver regeringarna i Danmark och Sverige överbrygga de hinder som idag klyver arbetsmarknadsregionen itu samt framtidsinvestera för en större och bättre fungerande arbetsmarknad”.

Vid mötet deltog:

Ministermøde PM 2_web

Fakta om Greater Copenhagen - och den integrerade arbetsmarknaden:

• Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största storstadsregion med 4,4 miljoner invånare i södra Sverige och östra Danmark. Det politiska samarbetet består av Region Själland, Region Skåne, Region Huvudstaden, Region Halland och alla 85 kommuner.

• Greater Copenhagen har formulerat ett politiskt charter för en gemensam integrerad arbetsmarknad - som fastställer ambitionerna för samarbetet.

• Den gemensamma visionen för arbetsmarknaden i Greater Copenhagen är en sammanhängande arbetsmarknad som stöder hållbar tillväxt, välstånd och välfärd i hela regionen.

• Läs arbetsmarknadschartret för Greater Copenhagen här