Gå til hovedindhold

Arbejdsløshed i Malmø - kompetencer, potentiale og virkning af øget grænsependling

Mens Malmø har den højeste arbejdsløshedsprocent i Sverige, står både virksomheder og den offentlige sektor på den danske side af Greater Copenhagen over for store udfordringer med at finde den ønskede arbejdskraft. Denne analyse, der blev præsenteret i november 2022, har til formål at undersøge, hvilken rolle de arbejdsløse i Malmø kan spille for at mindske manglen på arbejdskraft i København, og hvilken indvirkning dette vil have både på økonomien og på arbejdsløshedsprocenten i Malmø.

Arbejdsløsheden i Malmø ligger på omkring 12 procent, hvilket svarer til over 20 000 personer. Analysen ser nærmere på de kompetencer, der er til rådighed blandt de arbejdsløse i Malmø gennem detaljerede statistikker fra Arbetsförmedlingen, og om kompetencerne matcher den manglende arbejdskraft i Københavnsområdet i dag. Resultaterne viser, at der er næsten 3 000 personer med en videregående uddannelse blandt de jobsøgende, og at halvdelen af de jobsøgende ønsker at arbejde inden for erhverv, der kræver en gymnasial eller lavere videregående uddannelse. Næsten 4 000 personer søger mere enkle job som f.eks. restaurant- og køkkenpersonale og rengøringsjob. Der er således en bred vifte af arbejdssøgende, der passer godt til de job, som danske arbejdsgivere i Københavnsområdet har svært ved at rekruttere personale til.

Rapporten konkluderer, at 30-40 procent af de arbejdssøgende på papiret er i en god position til at tage et job i dag. Hvis 40 procent af de jobsøgende havde været i stand til at finde et job på den danske side af Greater Copenhagen, ville det have betydet en samfundsøkonomisk gevinst på 4,5 milliarder svenske kroner om året i form af mindre udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse og skatteindtægter, og Malmøs arbejdsløshedsprocent ville have nærmet sig niveauet i resten af Sverige. 

Læs hele analysen her (findes kun på svensk) [pdf]

Sofi Eriksson (barsel/föräldraledig)
Advisor, Analysis & Data