Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslösheten i Malmö - kompetens, potential och effekter vid ökad gränspendling

Samtidigt som Malmö tenderar att ha Sveriges högsta arbetslöshet har både företag och offentlig sektor på den danska sidan av Greater Copenhagen stora utmaningar med att få tag på önskad arbetskraft. Den här analysen, som färdigställdes i november 2022, har till syfte att undersöka vilken roll de arbetslösa i Malmö potentiellt sett skulle kunna ha när det gäller att minska arbetskraftsbristen i Köpenhamn, och vilka effekter det skulle få både ekonomiskt och för arbetslöshetsnivån i Malmö.

Arbetslösheten i Malmö ligger runt 12 procent, vilket motsvarar över 20 000 personer. Analysen ser närmare på vilken kompetens det finns bland de arbetslösa i Malmö genom detaljerad statistik från Arbetsförmedlingen, och huruvida kompetensen matchar den arbetskraftsbrist som finns i Köpenhamnsområdet idag. Resultaten visar att det bland de arbetssökande finns nära 3 000 personer med högre eftergymnasial utbildning, att hälften av de arbetssökande vill jobba med yrken som kräver gymnasial eller kortare eftergymnasial utbildning och att nära 4 000 personer söker enklare jobb så som restaurang- och kökspersonal och städyrken. Det finns därmed en bredd bland de arbetssökande som matchar väl med de jobb som danska arbetsgivare i Köpenhamnsområdet har svårt att rekrytera personal till.

Rapporten konkluderar att 30-40 procent av de arbetssökande på pappret har goda förutsättningar för att kunna ta ett jobb idag. Om 40 procent av de arbetssökande kunnat få ett jobb på den danska sidan av Greater Copenhagen hade det inneburit en samhällsekonomisk vinst på 4,5 miljarder SEK per år i form av uteblivna utbetalningar för arbetslöshetsersättning och skatteintäkter, och Malmös arbetslöshet hade då närmat sig den nivå som är i resten av Sverige.

Läs hela analysen här [pdf].

Sofi Eriksson (barsel/föräldraledig)
Advisor, Analysis & Data