Hoppa till huvudinnehåll
task force
Nyhet

”Danmarks och Sveriges regeringar prioriterar det goda samarbetet i Greater Copenhagen högt”

fre, 10/13/2023 - 10:02


Regeringarna i Sverige och Danmark har ett gott och konstruktivt samarbete om infrastruktur och  revideringen av Öresundsavtalet är nästan i mål. Det var budskapen från de tre ministrar, som deltog i Greater Copenhagen Task Force på tisdagseftermiddagen.

Greater Copenhagen Task Force bildades 2021 av Greater Copenhagen tillsammans med de danska och svenska regeringarna, Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, samt Øresundsbro Konsortiet, med syftet att få fart på den ekonomiska integrationen i regionen igen efter pandemin. Resultatet av det första mötet blev bland annat enighet om att det finns ett behov att revidera Öresundsavtalet.*

På tisdagseftermiddagen var det dags för det fjärde mötet och temat var ”Mobilitet som förutsättning för tillväxt.” Tre ministrar deltog i mötet: Danmarks transportminister Thomas Danielsen (V), samt de svenska och danska ministrarna för nordiskt samarbete Jessika Roswall (M) och Louise Schack Elholm (V). För första gången deltog också Svenskt Näringsliv i mötet.

Öresundsavtalet och infrastrukturinvesteringar dominerade samtalet. Greater Copenhagen hade tre skarpa budskap med sig till ministrarna: att ett nytt, reviderat öresundsavtal ska finnas på plats inom den närmaste framtiden, att Sveriges regeringar behöver fatta motsvarande beslut om infrastrukturinvesteringar i relation till öresundsförbindelsen som Danmarks regering fattat, samt att det behövs fortsatt dialog kring nya fasta öresundsförbindelser.

-    Den svenska och danska regeringen har gjort stora framsteg i förhandlingarna om ett nytt uppdaterat Öresundsavtal. Ett modernt avtal är oerhört viktigt för både arbetstagare och företag i regionen och det är en prioriterad fråga för båda våra regeringar, säger Jessika Roswall.

-    Det är tydligt vilken potential och vilka möjligheter för tillväxt som finns i regionen och jag är också klar över de utmaningar som finns. Därför arbetar vi hårt på att få löst gränshindren och det har stor prioritet från dansk sida, säger Louise Schack Elholm.

Under samtalet om infrastrukturinvesteringar kom den danske transportministern med ett positivt budskap.

-    Den danska regeringen vet, att det finns kapacitet som inte är fullt utnyttjad och vi diskuterar, vad vi kan göra här och nu, när det gäller Öresundsbron. Jag ser stora möjligheter i en stark öresundsregion och det är viktigt att säkra, att samarbetet och rörligheten sker så smidigt som möjligt. Det har jag lyckligtvis ett gott samarbete med min svenske ministerkollega Andreas Carlson om, säger Thomas Danielsen (V).

-    Nu är ett naturligt nästa steg att vi sätter oss tillsammans med både Thomas Danielsen och Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson och tittar närmare på de olika möjligheter som vi i Greater Copenhagen-regionen ser, säger Carl Johan Sonesson, ordförande i Greater Copenhagen.

*Öresundsavtalet reglerar skatt och pension för den som bor på ena sidan och arbetar på andra sidan Öresund. Avtalet är föråldrat, vilket leder till kostsamma problem för arbetstagare och arbetsgivare.

Gruppbilden från vänster: Eva Egesborg Hansen, chef Nordisk Sekretariat, Udenrigsministeriet; Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen; Linus Eriksson, vd, Øresundsbro Konsortiet; Camilla Khokhar, vice direktör, Dansk Industri; Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassadör till Sverige; Louise Schack Elholm (V), Danmarks minister för nordiskt samarbete; Jessika Roswall (M), Sveriges minister för nordiskt samarbete; Carl Johan Sonesson, ordförande Greater Copenhagen och regionstyrelsen i Region Skåne; Thomas Danielsen (V), Danmarks transportminister; Marie Trogstam, avd chef Hållbarhet och Infrastruktur, Svenskt Näringsliv; Charlotte Wrangberg, Sveriges ambassadör till Danmark; Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och styrelseledamot i Greater Copenhagen; Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Foto: Jesper Blæsild.