Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

EU- projekt ska göra det lättare för regionens tredjelandsmedborgare att ta jobb i Greater Copenhagen

mån, 09/25/2023 - 12:21

Ett nytt projekt med EU-stöd ska ge svar på, hur personer med medborgarskap i länder utanför EU/EES samt Schweiz ska få bättre möjligheter att arbeta på tvärs över landgränsen mellan Danmark och Sverige. Det är Region Skåne och Region Hovedstaden som står bakom projektet, som ska utmynna i rekommendationer till de danska och svenska regeringarna. 

Greater Copenhagen-regionen har vuxit till ett av de starkaste områdena för tillväxt och utveckling i Europa. Men en utmaning för den vidare utvecklingen är situationen på den gemensamma arbetsmarknaden. Regionen står inför brist på arbetskraft och relevanta kompetenser inom till exempel den gröna omställningen och servicebranschen. 

Tredjelandsmedborgare, det vill säga medborgare från länder utanför EU/EES samt Schweiz, utgör en stor del av befolkningen i Köpenhamnsområdet (13,6%) och Skåne (16,5%). Men olika juridiska och administrativa regler hindrar dem från att ta arbete på andra sidan Öresund. 

Samtidigt är det svårt för företagen i regionen att rekrytera nödvändig kompetens. Det är därför viktigt att få bort gränshinder för tredjelandsmedborgare, som är bosatta i Sverige eller Danmark, för att potentialen i en fullt integrerad arbetsmarknad ska nyttjas fullt ut. Det råder det konsensus om i Region Hovedstaden och Region Skåne, båda medlemmar i samarbetsorganisationen Greater Copenhagen. 

Region Skåne och Region Hovedstaden har därför sökt och beviljats medel från EU till ett projekt, som bland annat ska se på, vad som ska till för att tredjelandsmedborgare, bosatta i Sverige och Danmark, ska kunna arbeta på tvärs över landgränsen i Greater Copenhagen-regionen.

Projektet genomförs inom ramen för Europeiska kommissionens instrument för tekniskt stöd, ett efterfrågebaserat instrument, som ska hjälpa medlemsstaterna att utforma och genomföra strukturella reformer. Syftet med just detta projekt är, att hitta lösningar för gränsöverskridande rörlighet för utländska arbetstagare, med inspiration från vad som görs på andra håll i och utanför Europa. Det genomförs av OECD i samarbete med Europeiska kommissionens Directorate General for Structural Reform Support (GD REFORM), till förmån för Greater Copenhagen-regionen.

Projektet löper över 18 månader och kommer utmynna i rekommendationer till de svenska och danska regeringarna. Rekommendationerna kommer också tjäna som inspiration för andra europeiska gränsregioner. Projektet inleds med en digital kickoff den 26 september.

”Det är mycket glädjande att EU-kommissionen delar vår bild av att detta är en viktig fråga att lösa. Det är viktigt både för de tredjelandsmedborgare som bor i Sydsverige, så att de kan ta arbete där de vill, men också för företagen i regionen som ska kunna rekrytera rätt kompetenser utan krångel.” 
Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande Region Skåne och ordförande Greater Copenhagen.

”I Region Hovedstaden råder det brist på arbetskraft. Därför behöver vi bli klokare på hur vi lättare kan rekrytera rätt kompetenser bland tredjelandsmedborgare, som är bosatta i Sverige. Jag ser fram emot att få konkreta lösningar som vi kan ta vidare till våra regeringar.” 
Lars Gaardhøj, regionrådsformand Region Hovedstaden, vice ordförande Greater Copenhagen.

”Det är av avgörande betydelse för Greater Copenhagens vidare tillväxt och utveckling att existerande praxis för tredjelandsmedborgare blir ordentligt undersökt. Vi är mycket glada att EU-kommissionen också ser det och går in och finansierar projektet. Projektet kommer ha betydelse inte bara för Greater Copenhagen, utan arbetsmarknaderna runtom i Europa.” 
Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

“OECD för samman samhällen som tror på öppna, konkurrenskraftiga, hållbara och transparenta marknadsekonomier. Vi ser fram emot att stödja detta projekt och är säkra på att dess slutsatser kommer att tjäna som inspiration för länderna i EU. Vi är övertygade om att det kommer att leda till lösningar som minskar de arbetsmarknadsproblem som är gemensamma för hela EU."
Kristine Langenbucher, Head of Unit, Employment and Skills, 
OECD’s Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities.

Läs mer om projektet "Mobility and integrated labour market for third-country nationals in Greater Copenhagen" (europa.eu)

Läs mer om TSI-projekt