Hoppa till huvudinnehåll
gc task force
Nyhet

Flera danska och svenska ministrar till Greater Copenhagen Task Force

tis, 10/03/2023 - 15:13

(Bild från mötet i Greater Copenhagen Task Force i januari 2023).

Thomas Danielsen, Danmarks transportminister, Louise Schack Elholm och Jessika Roswall, Danmarks respektive Sveriges ministrar för nordiskt samarbete, kommer alla tre till Greater Copenhagen Task Force-möte den 10 oktober. Temat för mötet är ”mobilitet som förutsättning för tillväxt."

Greater Copenhagen Task Force bildades 2021 av Greater Copenhagen tillsammans med de danska och svenska regeringarna, Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, samt Øresundsbro Konsortiet, med syftet att få fart på den ekonomiska integrationen i regionen igen efter pandemin. Resultatet av det första mötet blev bland annat enighet om att det finns ett behov att revidera Öresundsavtalet.* I det fjärde mötet, som äger rum den 10 oktober, deltar Svenskt Näringsliv för första gången.

Temat för mötet är "mobilitet som förutsättning för tillväxt" och det som kommer tas upp är Greater Copenhagens insatser och bidrag till Vision 2030, möjligheter och utmaningar inom infrastruktur och arbetsmarknad ur regionalt och nationellt perspektiv, samt möjligheter för gemensamma mobilitetsinsatser för att göra regionen ännu mer stark och konkurrenskraftig. Från regeringarnas sida deltar Jessika Roswall (M), Sveriges minister för nordiskt samarbete, Louise Schack Elholm (V), Danmarks minister för nordiskt samarbete samt Thomas Danielsen (V), Danmarks transportminister. Under mötet kommer ministrarna få veta mer om regionens utveckling, men också om de gränshinder som fortfarande bromsar tillväxt och integration över den dansk-svenska gränsen. Regionens näringsliv och Greater Copenhagens ordförande har några frågor de hoppas kommer kunna prioriteras under mötet.

-                           Vi vill att de båda regeringarna ska ha ingått ett formellt avtal om revidering av Öresundsavtalet före årsskiftet och att Sveriges regering ska ta beslut kring motsvarande investeringar i relation till infrastrukturprojekt, som rör Öresundsförbindelsen, som Danmark redan har tagit, säger Carl Johan Sonesson, ordförande i Greater Copenhagen.

-                           En bättre integrerad arbetsmarknad mellan Danmark och Sverige har stora positiva samhällseffekter för båda länderna. Det är av största vikt att regeringarna tar beslut om att ta bort de gränshinder som fortfarande bromsar integrationen. Därför måste revideringen av Öresundsavtalet genomföras nu. Dessutom måste båda regeringarna ta beslut om infrastrukturinvesteringar, för att underlätta resande och transport, säger Peter Lanng Nielsen, Adm. direktør, Dansk Industri (DI) Hovedstaden.

-                           Nu måste de svenska och danska regeringarna ta de nödvändiga besluten för att Greater Copenhagen ska kunna fortsätta utvecklas och i ännu högre grad än idag skapa tillväxt för båda länderna.  Vi ser också att regeringarna prioriterar det arbetet, genom att hela tre ministrar kommer till Greater Copenhagen Task Force. Vi välkomnar dem och ser fram emot konstruktiva samtal och konkreta resultat, säger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

*Öresundsavtalet reglerar skatt och pension för den som bor på ena sidan och arbetar på andra sidan Öresund. Avtalet är föråldrat, vilket leder till kostsamma problem för arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer om Greater Copenhagens fyra förslag för revidering av Öresundsavtalet