Hoppa till huvudinnehåll
Image

Strategisk cykelplan - från ledande cykelmetropol till världens bästa

Greater Copenhagen har utarbetat en strategisk cykelplan som kartlägger behovet och potentialen för gemensamma interregionala cykelsatsningar och cykelmål för storstadsregionen. Planen ska stödja och stärka sammanhållningen i storstadsregionens transportsystem.

Läs planen här