Hoppa till huvudinnehåll
kontroll
Nyhet

Greater Copenhagen säger nej till lag om ID-kontroller

tors, 10/12/2023 - 13:49

Kollektivtrafikresenärer, tågtransportörer och näringsliv skulle bli lidande. Förseningar i tågtrafiken och förlängda restider skulle få stora ekonomiska konsekvenser. I ett yttrande avstyrker Greater Copenhagen Sveriges nya lagförslag om ID-kontroller.

Sveriges regering har lagt ett förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige, alltså det som också kallas ID-kontroller med transportöransvar (och inte är detsamma som de nuvarande gränskontrollerna mot Sverige).

Förslaget är just nu ute på remiss och fram till på söndag kan vem som helst i Sverige lämna in yttrande om lagen. Det har nu Greater Copenhagen gjort, och i yttrandet skriver ordförande Carl Johan Sonesson och Managing Director Tue David Bak, att Greater Copenhagen avstyrker förslaget.

Skälen är att lagen skulle drabba kollektivtrafikresenärer, tågtransportörer, näringsliv och samhället i stort. De ekonomiska effekterna blir stora och den sociala skadan betydande. Förseningar i tågtrafiken skulle ställa till stora problem. Den ökade pendlingstiden mellan Danmark och Sverige skulle begränsa möjligheten för många unga svenskar att komma ut på arbetsmarknaden. Pendlingstiderna påverkar även anställda inom serviceyrken med krav på fasta tider och låg flexibilitet i sitt arbete.

Dessutom framhäver Greater Copenhagen i sitt yttrande, att EU-domstolen 2018 fann motsvarande kontroller av bussresenärer vara olagliga och det går inte att göra någon annan tolkning, än att detsamma skulle gälla tågtrafik.

Läs Greater Copenhagens yttrande här

Läs mer om förslaget och att lämna yttrande på Sveriges regerings hemsida