Hoppa till huvudinnehåll
kontroll
Nyhet

"Invånarna har rätt att veta, vad som kan komma"

fre, 03/01/2024 - 13:35

Tre frågor kräver svar, efter att den nya lagen om ID-kontroller med transportöransvar röstats igenom av Sveriges riksdag. Det menar Greater Copenhagen, som framhäver att lagen hämmar arbetsmarknadsintegrationen, även när den inte används.

Den 15 februari röstade Sveriges riksdag igenom lagförslaget som ger regeringen ensamrätt att besluta om införande av ID-kontroller med transportöransvar vid Sveriges gräns. 
Att det nu är regeringen som ensam kan ta beslutet, utan att fråga riksdagen, gör också att berörda politiker i gränsregionerna inte längre har något inflytande på ett sådant beslut. Det är ett bekymmer för gränsregionerna, inte minst Greater Copenhagen. 

-    Regeringen bör använda det här verktyget sparsamt och enbart i ett absolut krisläge, säger Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelseordförande i Region Skåne.

Tre frågor kräver svar

Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen, menar att det är tre saker som regeringen snarast måste klargöra:

Det är lätt att tänka, att den nya lagen inte har någon betydelse förrän den används. Men det är inte helt sant, menar Tue David Bak. Lagen blev en hämmande effekt för arbetsmarknadsintegrationen över Öresund i samma ögonblick som den röstades igenom:

-    Enbart vetskapen om, att det kan komma ID-kontroller med transportöransvar igen, med de enorma konsekvenser de hade 2016-2017, avskräcker människor från att ta ett jobb eller att anställa någon tvärs över gränsen. Därför behöver vi få svar på de tre frågorna. Invånarna
i regionen har rätt att få en tydlig bild av vad som eventuellt kan komma, så de kan förhålla sig till det.

Fortsätta lyfta frågan

Dagarna innan lagen röstades igenom i riksdagen presenterade Greater Copenhagen en analys, som visar att pendlingen riskerar att minska med 25 procent, och Danmark riskerar förlora 2 miljarder DKK, om ID-kontroller med transportöransvar införs. Greater Copenhagens engagemang i frågan avtar inte, för det att lagen nu blivit verklighet.

-    Nej, tvärtom. Vi ska fortsätta att analysera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av kontroller, arrangera dialoger och workshops med representanter från näringsliv och riksdag och bedriva ett strategiskt pressarbete, för att lyfta de här frågorna. Det är viktigt att understryka att även Sverige förlorar på detta. Sverige förlorar på att människor måste lämna sina jobb och går miste om köpkraften hos dem som slutar arbeta i Danmark. Och Sverige förlorar den viktiga kunskap som människor som arbetar på andra sidan tar med sig hem, säger Tue David Bak.