Hoppa till huvudinnehåll
lab kalundborg
Nyhet

Greater Copenhagen kan bli centrum för banbrytande utveckling inom gröna produktionssätt

ons, 05/31/2023 - 11:07

Integrering av Biosolutions och Power-to-X (PtX) kan revolutionera utvecklingen av nya, gröna produktionssätt. Ett nytt projekt visar att Greater Copenhagen har de perfekta förutsättningarna för forskning och utveckling inom området.

Globala klimatförändringar och växande befolkning kräver nya, hållbara sätt att producera livsmedel, energi och kemikalier. Biosolutions och Power-to-X (PtX), två områden inom bioteknik, har visat sig ha en enorm potential. Danmark är redan marknadsledande inom utvecklingen av dessa tekniker.

Biosolutions är produkter och processer baserade på bioteknik, som kan användas för att t.ex öka jordbrukets avkastning och skapa alternativa proteiner för livsmedel. PtX är en process som, med hjälp av elektrolys och syntes, omvandlar elektricitet till väte, syntetiska bränslen och kemikalier.

Utöver de förtjänster Biosolutions och PtX har var för sig, har det visat sig, att de kan integreras med varandra och skapa ännu fler gröna lösningar. Hur detta ska kunna göras, undersöks för närvarande i den industriella symbiosen i Kalundborg, i projektet "PtX Cluster Zealand".

Kalundborg Symbiosen har funnits i mer än 50 år och är hemvist för stora bioteknik- och distributionsföretag. Det finns flera anledningar till att det kan vara intressant att koppla samman PtX och Biosolutions just i Kalundborg Symbiosen. I Kalundborg finns nämligen en rad förutsättningar, inte minst tillgång till stora mängder vatten av hög kvalitet, som PtX-processen kräver.

Kalundborg ligger dessutom i den snabbväxande storstadsregionen Greater Copenhagen, som har många fördelar för företag som arbetar med Biosolutions och PtX. Greater Copenhagen styrs av regioner och kommuner i östra Danmark och södra Sverige med höga klimatambitioner. Här finns en blomstrande biovetenskapsindustri och Greater Copenhagen är en av de europeiska regioner som investerar mest i privat forskning och utveckling, mer än Stockholm, Berlin, Hamburg, Helsingfors och Oslo. En stor del av dessa investeringar görs inom Biosolutions och PtX. I regionen finns också flera svenska och danska universitet, med ledande forskningscentrum inom energi- och bioteknik. Slutligen håller en sammanhängande infrastruktur för testning och demonstration på att utvecklas i regionen.

- Integreringen av PtX och Biosolutions skapar banbrytande möjligheter. Eftersom förutsättningarna är så goda att driva den utvecklingen i Greater Copenhagen, är det också här vi ska lägga grunden för det som kan bli nästa stora tillväxtområde för regionen, säger Heino Knudsen, styrelseledamot i Greater Copenhagen och Regionrådsformand, Region Sjælland.

Läs rapporten ”Biosolutions and Power-to-X.”

Läs mer om Knowledge Hub Zealand

Läs mer om Biotekbyen