Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknad

Bättre integration ger ökad tillväxt

 

En välintegrerad arbetsmarknad öppnar dörren till ny ekonomisk tillväxt i Greater Copenhagen. Beräkningar från 2019 visar, att en fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund kan resultera i en årlig vinst på upp till 2,9 miljarder DKK för svensk och dansk ekonomi tillsammans. En sådan framgång i metropolregionens bruttonationalprodukt kommer samtidigt att öka den årliga skatteintäkten på upp till 1,3 miljarder DKK.

Det vill vi
Det finns med andra ord en bra anledning till att arbeta för en mer välintegrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen. Därför antog Greater Copenhagens styrelse i 2020 en gemensam arbetsmarknadscharter, som pekar på nio konkreta förbättringar av regionens arbetsmarknad. Förbättringar, som kan skapa en välintegrerad arbetsmarknad.

Så skapar vi det
Arbetsmarknadschartern kom till i tätt samarbete med arbetsmarknadens parter i Östdanmark och Sydsverige och identifierar de nio viktigaste begränsningarna för utvecklingen av arbetsmarknaden i Greater Copenhagen. Chartern ger samtidigt nio klara förslag på konkreta lösningar, som kan bidra till att realisera regionens tillväxtpotential.

De nio utpekade förbättringsområdena i arbetsmarknadschartern är:

  1. Bättre kunskap om utbudet av kompetenser i arbetsstyrkan
  2. Ökad koordinering av sysselsättningsinsatsen
  3. Ökad flexibilitet i Greater Copenhagen för högkvalificerade arbetstagare från tredje land (utom EU)
  4. Olika arbetsgivaravgifter i Danmark och Sverige, som hämmar mobiliteten
  5. Ekonomiska och tidsmässiga kostnader vid transport över Öresund
  6. Samarbete om kompetensutveckling och påbyggnadsutbildning
  7. Utbildningssystemets aktörer i Greater Copenhagens område bör i högre grad samarbeta om att tillmötesgå en framtida efterfråga av kompetenser
  8. Ömsesidigt erkännande av yrkesmässiga kvalifikationer i Danmark och Sverige
  9. Ökad informationsnivå för företag och arbetstagare och en gemensam e-legitimation.

Projekt

Läs mer om de konkreta initiativ som våra medlemmar och huvudpartners arbetar med utifrån Greater Copenhagen Green.

Greater Copenhagen arbetade under 2016 för att säkra större mobilitet för internationella forskare, som arbetar vid forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. De två forskningsanläggningarna är placerade i Lund, medan det tillhörande datacentret ligger i Köpenhamn. Medarbetarna behöver därför kunna arbeta i både Sverige och Danmark utan att bli begränsade av nationella regler om mobilitet och beskattning av internationell arbetskraft. Arbetet genomfördes i regi av Interreg-delprojektet Gränshinder som led i ett större projekt, ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. Insatsen bidrog till införandet av en speciell lag i Danmark, som möjliggör för internationella forskare att bo i Danmark och arbeta i både Sverige och Danmark.
Greater Copenhagen tog 2017 fram en rapport om gränshinders samhällsekonomiska konsekvenser i metropolregionen.
Partner
Øresund direkt, Nordisk Ministerråd

Greater Copenhagen deltar i det nordiska samarbetet för att befrämja integrationen av gränsregioner genom att identifiera och eliminera gränshinder, som hämmar den ekonomiska tillväxten. I det nordiska samarbetet har Greater Copenhagen status som nordisk gränskommitté och mottar finansiering från Nordiska Ministerrådet.

Insatsen görs bland annat i samarbete med:

Arbejdsmarkedscharter
Arbejdsmarkedscharter
Download (8.23 MB)
Arbetsmarknadscharter
Arbetsmarknadscharter
Download (1.65 MB)