Hoppa till huvudinnehåll

Infrastruktur

Mobilitet och tillgänglighet 

 

Mobilitet och tillgänglighet - regionalt och internationellt – är avgörande för att arbetstagare ska kunna söka jobb och för att företag ska kunna få tag på de medarbetare de behöver från hela metropolregionen. Därför är en modern och effektiv infrastruktur en avgörande förutsättning föratt Greater Copenhagen ska kunna skapa fundamentet för framtidens hållbara tillväxt och utveckling.

År 2017 pekade EU-kommissionen på Greater Copenhagen som föregångsmetropol för samarbete på tvärs över gränser. Arbetsmarknadsintegrationen och ekonomin har sedan 2000, när Öresundsbron stod klar,  också vuxit kraftigt. EU-kommissionen påpekade samtidigt att Greater Copenhagen kan nå ännu längre genom att bygga ut den kollektiva transporten över gränsernaeftersom en mer effektiv infrastruktur kan stärka Greater Copenhagen som en integrerad och funktionell metropol. Den analysen håller Greater Copenhagen med om.

Vår målsättning är att Köpenhamn och Malmö ska kunna nås inom en timme med offentlig transport från alla delar av regionen. Det ska vara lika naturligt för en person bosatt i Halmstad att söka jobb i Hillerød som det är att söka jobb i Helsingborg. Detta kan endast ske genom en förstärkning av den regionala infrastrukturen på tvärs av Öresund.

Gränskontrollerna

Sveriges gränskontroller mot Danmark ska tas bort. De fyller inte någon funktion och de hindrar arbetsmarknadsintegrationen i Greater Copenhagen, till stor ekonomisk förlust för både Sverige och Danmark. Det är en fråga som Greater Copenhagen, tillsammans med partners, driver.

Läs mer om Greater Copenhagens arbete mot gränskontrollerna

Rapport om godstrafik på Fehmarn bält-förbindelsen

I maj 2023 presenterade Greater Copenhagen tillsammans med String en rapport, som undersöker vilken effekt Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ha på godstransporter, när det gäller att öka godstransporter på järnväg och minska dem på väg. 
Rapporten visar, att på grund av flaskhalsar och kapacitetsproblem i järnvägsnätet, finns en risk att förbindelsen inte kommer ha den stora effekt som många hoppas. Om inte investeringar görs i järnvägsnäten, kommer godstransporter på väg fortsätta öka med upp till 120 procent och godstransporter på järnväg fortsätta minska, även efter att förbindelsen öppnat.

Läs rapporten "Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link"

Projekt

Läs mer om de konkreta initiativ som våra medlemmar och huvudpartners arbetar med utifrån Greater Copenhagen Green.

Greater Copenhagen har utarbetat en strategisk cykelplan som kartlägger behovet och potentialen för gemensamma interregionala cykelsatsningar och cykelmål för storstadsregionen. Planen ska stödja och stärka sammanhållningen i storstadsregionens transportsystem.
Projektet "Ett Sammanhängande Transportsystem i Greater Copenhagen" främjar mobilitet och tillgänglighet i Greater Copenhagen genom hållbara transportsätt – och stärker samtidigt regionen som ett nav i det transeuropeiska transportnätet TEN-T.
Birgitte Leolnar
Enhedschef Region Hovedstaden
Anna Engblom
Chief Operating Officer, Senior Advisor Infrastructure
Partner
SWR
traffic charter DK
Infrastrukturcharter (DK)
Download (11.45 MB)
traffic charter SE
Infrastrukturcharter (SE)
Download (11.4 MB)