Hoppa till huvudinnehåll
kontroll
Nyhet

Greater Copenhagen säger nej till lagförslag om ID-kontroller

tis, 10/31/2023 - 10:41

Foto: News Öresund

Den svenska regeringen vill göra det lättare att ta beslut om införande av ID-kontroller med transportöransvar. Det är innebörden av ett nytt lagförslag, som varit ute på remiss. Greater Copenhagen har lämnat in ett yttrande och säger nej till förslaget.

Sveriges regering har lagt ett förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige, alltså det som också kallas ID-kontroller med transportöransvar (och inte är detsamma som de nuvarande gränskontrollerna mot Sverige). Enligt förslaget ska regeringen lättare kunna ta beslut om införande av ID-kontroller.

Förslaget har varit ute på remiss och Greater Copenhagen har lämnat in sitt yttrande. I detta skriver ordförande Carl Johan Sonesson och Managing Director Tue David Bak, att Greater Copenhagen avstyrker förslaget.

Skälen är att ID-kontroller med transportöransvar får enorma konsekvenser för kollektivtrafikresenärer, tågtransportörer, näringsliv och samhället i stort. De ekonomiska effekterna blir stora och den sociala skadan betydande. Förseningar i tågtrafiken skulle ställa till stora problem.

Greater Copenhagen framhäver också i sitt yttrande, att EU-domstolen 2018 fann motsvarande kontroller av bussresenärer vara olagliga och det går inte att göra någon annan tolkning, än att detsamma skulle gälla tågtrafik.

Greater Copenhagen är långt ifrån ensam om att ha lämnat in yttrande. SJ, Öresundslinjen och Dansk Erhverv hör till dem som gjort detsamma. I flera av dessa yttranden betonas, att det hänt mycket sedan ID-kontroller var i kraft under perioden januari 2016-maj 2017. Utöver att kontrollerna befunnits olagliga av EU, skulle det idag inte vara möjligt att rent praktiskt genomföra kontroller på det sätt som gjordes då.

Läs regeringens förslag och de olika yttrandena här.