Hoppa till huvudinnehåll
panel almedalen hero
Nyhet

Möten, mingel och media för Greater Copenhagen på Folkemødet och Almedalsveckan

tors, 07/04/2024 - 09:42

Unika möjligheter för bra möten, konstruktiva samtal och sammanföranden av intressenter inom Greater Copenhagens fokusområden – det är summeringen av sommarens två demokratifestivaler. 

Folkemødet och Almedalsveckan öppnar varje sommar portarna för intressenter, beslutsfattare, intresseorganisationer, näringsliv och allmänheten; alla som är intresserade av politik och samhällsfrågor. Greater Copenhagen var på plats på båda.

Vid Folkemødet på Bornholm arrangerade Greater Copenhagen bland annat en lunch om grön  omställning, där möjligheterna för en marknadsdriven utveckling av CCUS, som skulle kunna göra regionen till en ledande CCUS-metropol i Europa, diskuterades. En annan lunch handlade om hur vi tar nästa steg för att stärka arbetsmarknadsintegrationen i regionen. Det var ett informellt och konstruktivt samtal och Greater Copenhagens arbetsmarknadsrådgivare, Sarah Sofie Nielsen, var nöjd.

-    Vi har bland annat diskuterat hur Greater Copenhagen som region kan bidra till att säkerställa att utbudet av arbetskraft matchar nuvarande och framtida kompetensbehov. Tyvärr minskar antalet unga som pendlar över regionen, men idag kom det flera konstruktiva förslag på hur vi kan få fler unga att studera och arbeta över gränserna.

Regionens missionsstäder ska samarbeta
Europeiska unionen vill göra EU ledande när det gäller att skapa klimatneutrala städer. 100 städer har därför valts ut i EU:s Cities Mission för att visa vägen och bli klimatneutrala till 2030. Fyra av dem ligger i Greater Copenhagen-regionen: Helsingborg, Köpenhamn, Lund och Malmö. Under en paneldiskussion i Folkets debatt-tält diskuterade deltagarna om uppdraget kan bidra till ökat samarbete i regionen. Anna Engblom, Senior Advisor Infrastruktur på Greater Copenhagen, var en av deltagarna:

-    Panelen var överens om att det finns stora fördelar att vinna på ett samarbete mellan regionens missionsstäder. Skandinaviska städer har liknande förutsättningar; politiskt, planeringsmässigt och ekonomiskt. Vi kan lära av varandra. Transport och mobilitet är särskilt lämpligt för samarbete, eftersom transporter är en stor källa till utsläpp och människors rörlighet är viktig för fortsatt konkurrenskraft.  

Almedalsveckan – sol och debatt
Efter Folkemødet var det dags för Greater Copenhagen att åka till Almedalsveckan på Gotland, för att bland annat sätta fokus på infrastrukturfrågorna i Greater Copenhagen-regionen. Greater Copenhagen arbetar för att en bilateral utredning mellan Sverige och Danmark, om kapacitet och redundans över Öresund, ska komma till stånd. 

Greater Copenhagen representerades av Anna Engblom, Senior Advisor Infrastruktur, och Sanna Holmqvist , Press & Communication Manager. De arrangerade möten, luncher och rundabordssamtal om infrastruktur och arbetsmarknad i Greater Copenhagen. 

I en solig trädgård i Visby arrangerade Greater Copenhagen ett fullsatt mingel, tillsammans med Lunds kommun, Malmö stad, Region Skåne, Helsingborgs stad och Øresundsbron. Det var ett öppet mingel, som vem som helst kunde anmäla sig till. PM Nilsson , vd för Timbro, var moderator och i panelen medverkade Anders Ahnlid , Nordiska Gränshinderrådet och generaldirektör för Kommerskollegium; Beatrice Teurneau , Regulatory Affairs Manager på Ørsted ; Kristina Petersson Lind , vd Älmhult AB samt Emma Alderton, Executive President Group Affairs, Chief Legal Officer, Alfa Laval . 

Panelen uttryckte sin starka tro på den dansk-svenska Greater Copenhagen-regionen. Men deltagarna pekade också på utmaningarna. En av de viktigaste är, att det måste göras investeringar i järnvägsinfrastrukturen, för att regionen ska kunna uppfylla sin potential och bli en ännu mer attraktiv region för företag, investeringar och människor. Dessutom måste regionen vara rustad när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar 2029, så att vägarna inte korkas igen av lastbilar, när godsmängden ökar.

Fler unga och fler cyklar
Vad kan Almedalsveckan lära av danska Folkemødet? Den frågan ställde Sveriges Radio Gotland till Greater Copenhagens Anna Engblom.

-    Folkemødet är mer öppet, har mer stämning av en demokratifestival, med fler unga som deltar. Man bjuder aktivt in de unga, men det är förstås också lättare och billigare att ta sig till Bornholm.

Som infrastrukturexpert kunde Anna också komma med ett konkret tips till Almedalsveckans transportsystem.

- Istället för att skeppa in taxibilar från Stockholm kunde man ju skeppa hit 2000 cyklar, t.ex elcyklar, så det var lättare att ta sig runt.